KREDA

Podwójną kredką pisać oszukiwać przy zapisywaniu należności za towar wzięty na kredyt Żyć z kredką w ręku zapobiegliwie, skrzętnie, oszczędnie, licząc się z groszem.

KREDA

Okres geologiczny ery mezozoicznej trwający od około 135 min do 65 min lat temu. W okresie tym pojawiły się i rozwinęły okrytonasienne, nastąpiła również dominacja, a pod koniec wymarcie dinozaurów i pterozaurów na lądzie,-a w morzach amonitów i belemnitów. Z prymitywnych ssaków wyodrębniły się...