Krasowa

Czytaj Dalej

Zjawiska krasowe

doliny krasowe - mogą powstawać przez połączenie lejów lub przez roz­puszczającą działalność wody płynącej.

Czym jest krajobraz krasowy?

Szczeliny są eksponowane na gołych, skalistych powierzch­niach usianych wzniesieniami (żebra krasowe) otoczonymi powiększającymi szczelinami (żłobki krasowe).

Procesy egzogeniczne - Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe)

Efektem krasowienia jest powstawanie rzeźby krasowej.

Co to są jaskinie krasowe?

W skałach wapiennych powstają najdłuższe i naj­bardziej rozgałęzione systemy jaskiń. Wody pod­ziemne wytrwale drążą szczeliny, powiększają je i zamieniają w pionowe kominy, poziome koryta­rze i obszerne groty. Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Wraz z opadaniem...