Hanna Krall

Książka jest zbiorem siedmiu reportaży, pow­stałych w wyniku rozmów Hanny Krall z Żydami, mieszkającymi teraz w Izraelu, w Kanadzie i w Ameryce Południowej, których korzenie wyrastają z polskiej historii i kultury, z polskich miast i miasteczek.

Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

” Hanna Krall rozpoczyna swój reportaż pytaniem o dzień 19 kwietnia, gdy wybuchło powstanie. Reportaż Hanny Krall jest przejmującą książką o holokauście, o umieraniu i walce o życie.

Marek Edelman bohater reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Krall ukazuje różne aspekty życia w getcie niewolniczą pracę Żydów głód strach przed śmiercią akty bohaterstwa i tchórzostwa ludzkiego. Krall jest głęboką refleksją nad kondycją wpółczesnego człowieka.

Refleksje na temat życia i śmierci po lekturze reportażu H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

W książce „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanna Krall dokonuje rozrachunku z przeszłością, dokumentuje wydarzenia z tamtych dni, rozmawia z żyjącymi jeszcze świadkami zagłady.

KRALL HANNA

KRALL HANNA, ur.