MIKOŁAJ Z KOŹLA

MIKOŁAJ Z KOŹLA, żył na przełomie XIV i XV w., kaznodzieja i poeta; franciszkanin z Wrocławia, przez pewien czas przebywał na Morawach i w Czechach. Występował przeciw husytom. Był autorem lub pozostawił zapis (ok. 1417) swawolnej piosenki żakowskiej (cantilena inhonesta) zw. Skargą na pannę, w...

KOŹLE, prus. twierdza na Śląsku

Oblegana od 24 I 1807 przez 15-tys. oddziały bawar. gen. Ralgovicha, należące do 9 korpusu ks. Hieronima Bonapartego.

Obroną kierował gen. Puttkamer, który miał 4 tys. żoł. i 229 dział. Początkowo Francuzi jedynie blokowali twierdzę, a poważniejsze prace oblężnicze podjęli dopiero po zdobyciu...