Koźlarz sosnowy

Koźlarz sosnowy

Czytaj Dalej

Sprężyk sosnowy

Maleńkie larwy żywią się rozkładającym się drewnem, starsze stają się drapieżnikami polującymi na większe larwy drewnożernych chrząszczy; sprężyk sosnowy zasługuje na ochronę ze strony leśników.

Borowik sosnowy

Występowanie: borowik sosnowy jest, jak polska nazwa gatunkowa wskazuje, grzybem towarzyszącym sośnie.

Koźlarz czerwony

L atrostipitatum rośnie pod brzozami, koźlarz świerkowy (L picei-num) pod świerkami, koźlarz dębowy (L quer-cinum) pod dębami, a koźlarz sosnowy (L vulpinum) pod sosnami.

Koźlarz babka

 

Wygląd: kapelusz o średnicy 5-15 cm, za młodu półkulisty, później poduchowato wypukły i niekiedy spłaszczony w środku. Skórka kapelusza nie zwisająca, jasnoszaro- lub czerwo-nawoszarobrunatna, później często jaśniej lub ciemniej brunatna, naga, sucha, przy wilgotnej pogodzie trochę lepka.  

Rurki...

Koźlarz grabowy

 

Wygląd: kapelusz o średnicy 3-15 cm, początkowo półkulisty, następnie poduchowato wypukły, później niekiedy spłaszczony; szary, szaro-, żółto-, oliwkowo- lub czarnobrunatny, bardzo zmienny w ubarwieniu, na brzegu i w środku często w odcieniach ochrowożół-tych; delikatnie, zamszowo oszroniony, za...

CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA BORÓW SOSNOWYCH I BAGIENNYCH

Bory sosnowe odgrywają znaczną rolę wśród niżowych zbiorowisk leśnych naszego kraju, ze względu na małe wymagania siedliskowe oraz wysoką produkcję masy drzewnej.

Korowiec sosnowy

Występuje w lasach sosnowych.

Selednica sosnowa

Pitedia pinicola (Muls.), rodzina Pentatomidae — tarczówkowate. Długość ciała 11—13 mm. Żyje na sosnach. Występuje pospolicie w Europie Środkowej, ale nielicznie. Zimuje owad dorosły. Nowe pokolenie pojawia się w lipcu albo w sierpniu.

Sprężyk sosnowy

Elater (= Ampedus) sanguineus (L.), rodzina Elateridae — sprężykowate. Długość ciała 11 — 16 mm. Żyje w lasach. Rozwój larw odbywa się głównie w próchniejących starych pniakach, gdzie polują na larwy innych owadów. Owady dorosłe ukrywają się często pod korą...

Rębacz sosnowy

Rhagium sycophanta Schr., rodzina Cerambycidae — kózkowate. Długość ciała 17—26 mm. Występuje od maja do lipca na drzewach albo na kwiatach roślin zielnych. Larwy rozwijają się pod korą różnych drzew liściastych.

Smolik sosnowy

Pissodespini (L.), rodzina purculionidae - ryjkowcowate. Długość ciała 7—9 mm. Żyje w lasach iglastych. Owady dorosłe spotykane są na dolnej części pni. Samice składają jaja do wygryzionych w młodych pniach otworów. Larwy drążą pod korą korytarze, w których się przepoczwarczają. Podczas...

Borecznik sosnowy

Żyje w lasach sosnowych.