Koźlarz sosnowy

Koźlarz sosnowy

Koźlarz sosnowy (Leccinum vulpinum Watling) – gatunek grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). Nazwę polską podał Władysław Wojewoda w 2003. Synonimy łacińskie: Średnicy 6-10 cm, za młodu półkulisto-wypukły, później poduszkowaty, purpurowobrązowy, z rdzawoczerwonym odcieniem, ale także pomarańczowobrązowy do...

Czytaj Dalej

Koźlarz czerwony

L atrostipitatum rośnie pod brzozami, koźlarz świerkowy (L picei-num) pod świerkami, koźlarz dębowy (L quer-cinum) pod dębami, a koźlarz sosnowy (L vulpinum) pod sosnami.

Sprężyk sosnowy

Maleńkie larwy żywią się rozkładającym się drewnem, starsze stają się drapieżnikami polującymi na większe larwy drewnożernych chrząszczy; sprężyk sosnowy zasługuje na ochronę ze strony leśników.

Borowik sosnowy

Występowanie: borowik sosnowy jest, jak polska nazwa gatunkowa wskazuje, grzybem towarzyszącym sośnie.

Koźlarz babka

 

Wygląd: kapelusz o średnicy 5-15 cm, za młodu półkulisty, później poduchowato wypukły i niekiedy spłaszczony w środku. Skórka kapelusza nie zwisająca, jasnoszaro- lub czerwo-nawoszarobrunatna, później często jaśniej lub ciemniej brunatna, naga, sucha, przy wilgotnej pogodzie trochę lepka.  

Rurki...

Koźlarz grabowy

 

Wygląd: kapelusz o średnicy 3-15 cm, początkowo półkulisty, następnie poduchowato wypukły, później niekiedy spłaszczony; szary, szaro-, żółto-, oliwkowo- lub czarnobrunatny, bardzo zmienny w ubarwieniu, na brzegu i w środku często w odcieniach ochrowożół-tych; delikatnie, zamszowo oszroniony, za...

CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA BORÓW SOSNOWYCH I BAGIENNYCH

Bory sosnowe odgrywają znaczną rolę wśród niżowych zbiorowisk leśnych naszego kraju, ze względu na małe wymagania siedliskowe oraz wysoką produkcję masy drzewnej.

Brodnicki Park Krajobrazoowy.

Jest to rezerwat częściowy położony w otulinie Parku, obejmujący rozległy, śródleśny kompleks torfowisk przejściowych z dużym wzniesieniem mineralnym porośniętym drzewostanem świerkowo - sosnowym średnich klas wieku.

Korowiec sosnowy

Występuje w lasach sosnowych.

Borecznik sosnowy

Żyje w lasach sosnowych.

Strzelectwo sportowe

Karabinek sportowy: broń palna jednostrzałowa, przeznaczona do celów szkoleniowych/do strzelania sportowego.

Podstawowe dane techniczne ZKM-451,TOZ-8M:Kaliber-5,6mm;ciężar-3,4-3,8kg; długość-1020-1130mm;maksymalna donośność-1300m;prędkość początkowa pocisku-ok350m/s; ciężar spustu-2-2,3kg;siła...

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych

Poeta z sentymentem wspomina stary dom na wzgórzu nad Wisłą, sosnowe lasy na mazowieckiej równinie, czerwone promienie zachodzące­go słońca, odbijające się w wiślanej fali.

"Dziady II" - streszczenie

        TYTUŁ UTWORU: Odautorskie wyjaśnienie obrzędu Dziadów - ludowej uroczystości obchodzonej na Litwie, w Prusach i w Kurlandii dla uczczenia pamięci zmarłych przodków. Obrzęd sięga czasów pogańskich i zwał się "ucztą kozła". Było to prawdziwe misterium, któremu przewodniczył tak zwany...

Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

"Pan Tadeusz" miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwór ten był pomostem łączącym emigracje z ojczyzną. Poeta przywrócił w nim Polskę szlachecką, cofnął czas. Konsekwencją intencji autora...

DZIADY – cz. II i IV

Okoliczności powstania Dziadów

 

Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstbw.

II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823...

Biebrzański Park Narodowy - Flora

: zarośli brzozy niskiej, mechowiska złocieńcowego z wełnianeczką alpejską, boru sosnowego z turzycą strunową, olsu świerkowo - olszowego.

Brazylia - Leśnictwo i rybołówstwo

Największe zyski czerpie się jednak z eksploatacji lasów sosnowych w stanach sosnowych Parana oraz Santa Catarina.

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Lasy zostały na tym obszarze silnie przekształcone przez człowieka i są to monokultury sosnowe.

El Nino - POŻAR W PARKU YELLOWSTONE

North Fok Firet, bo taka nazwę nadali mu strażacy, strawił ponad czterysta tysięcy akrów lasu, ocierając się niebezpiecznie o miasteczko Wet Yellowstone, o rezerwat słynnych gejzerów i gorących strumieni oraz o zabytkowy budynek Od Faithful Nin, największa na świecie konstrukcje wzniesiona z nie obrobionych sosnowych pni.

Góry Świętokrzyskie

Roślinność Gór Świetokrzyskich ma pewne cechy górskie i układa się piętrowo (piętrowość pozorna, związana z różnym rodzajem podłoża, a nie wysokością nad poziomem morza); w zasypanych plejstoceńskimi piaskami obniżeniach rosną bory sosnowe, wyżej na lessach - dęby, buki, modrzewie pol.

Jura Krakowsko Częstochowska

Na terenie Jury dominują dwa rodzaje lasów, są to: lasy mieszane oraz suche lasy sosnowe.