Kozioł

Czytaj Dalej

KOZIOŁ

Samiec kozy (zob. Koza); siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym; muz. (ślubny; wielkopolski) typ dud (zob. Dudy); stojak, podpórka; umocnienie kalenicy dachu słomianego; samiec sarny; przyrząd gimnast. do skoków; odbicie się piłki od ziemi; l.mn. (w kozły) sposób ustawiania karabinów, wspartych o siebie...

Kozioł

Kozioł— 1) dorosły samiec dziko żyjącychgatunków zwierząt z rodzaju C apra. podrodzinypustorożców. Kozły ras kulturalnych osiągajądojrzałość płciową około 7—8 m iesiąca życia.2) pomocnicza część rusztow ania m urarskiego(zwana też k o b y ł k ą ) . N orm alna wysokośćkozła niskiego — 1,20...

Kozioł

Często jest rozumiany jako pozytywne lub negatywne wcielenie męskich sił seksualnych. W Indiach zwierzę solarne, poświęcone bogu ognia.

W staroż. Grecji poświęcone Dionizosowi jako zwierzę ofiarne oraz zwierzę dosiadane przez Afrodytę, Dionizosa i Pana. W Biblii zwierzę ofiarne, które bierze na siebie...

Zaburzone zachowania u dziecka:lęk, strach. fiksacja, racjonalizacja, "Kozioł ofiarny, Ekspiacja"

Zaburzone zachowania u dziecka: *agresja z wszelkimi rodzajami: zaburzone zachowania u dziecka i agresja jako mechanizm obronny - odreagowanie, wyładowanie. *lęk i strach. STRACH - stale się przejawia, jest zaburzeniem w funkcjonowaniu dziecka. Strach powoduje zamknięcie się dziecka, problemy z koncentracją. LĘK - jest permanentnym i ciągłym uczuciem strachu. Nie można wskazać jego źródła, jest podświadomie ulokowane. Jeśli strach jest zbyt częsty, to prowadzi do ...

KOZIOŁ URSZULA

KOZIOŁ URSZULA, ur. 20 VI 1931 w Rakówce pod Biłgorajem, poetka, powieściopisarka. Ukończyła (1953) studia polonist. na UWr., związana z tym miastem działalnością zawodową i społeczną. Od 1968 stale współpracuje z mies. —> „Odra" (od 1972 czł. kolegium red.), 1972-78 prezes Wrocł. oddziału ZLP...

Więzar (kozioł krokwi, pokrok, stolec)

Element —>więźby krokwiowej, składający się z zespołu dwóchsymetrycznych krokwi opartych na belce więzarowejwraz z wewn. wzmocnieniami; w. ustawiony w płaszczyźniepionowej tworzy formę trójkąta równoramiennego,pracuje statycznie jak —> kratownica.

W dachach kalenicowych ustawione równolegle w...

Kozioł

1. rusztowanie do suszenia siana, składającesię z dwóch zestawionych górą ram trójkątnych z przybitymi do nich poprzeczkami.

2. samiec rozpłodowy kozy domowej.