KOSZAR

KOSZAR — zagroda dla owiec pasionych napastwiskach górskich; ogrodzenie tworzące koszarskłada się z oddzielnych płotków, co umożliwiaprzenoszenie koszaru i ^ kolejne nawożenieposzczególnych części pastwiska.

KOSZAR(A)

Szałas, miejsce ogrodzone dla owiec (rzadziej bydła) na hali górskiej (rzadziej w polu, w lesie), gdzie owce są dojone i nocują; ż rum. casare.

Koszara, koszar

też koszarowanie.