Kosz dziobowy

Kosz dziobowy

Kosz dziobowy – barierka z rur zamocowana na dziobie jednostki pływającej, chroniąca załogę bądź większe przedmioty przed wypadnięciem za burtę. Rury wykonane są z materiałów odpornych na działanie wody morskiej (np. ocynkowanej stali węglowej). Kosz dziobowy może być jednolity lub dzielony, zapewniający miejsce dla żagla, którego lik dolny poprowadzony jest blisko pokładu. Do kosza dziobowego...

Czytaj Dalej

Teoria decyzyjna - Model kosza na śmieci

Wskazane cztery elementy są kształtowane w instytucji przez jej strukturę, która wpływa na przebieg i wynik procesu decyzyjnego jako kosza na śmieci przez: oddziaływanie na czas i tempo napływu problemów, rozwiązań, decydentów i możliwości dokonania wyboru określenie ilości energii, jaką potencjalni uczestnicy angażują w proces decyzyjny kształtowanie związków i relacji między różnymi elementami

Dzioby ptaków

Posiadanie lekkich dziobów, za­miast ciężkich, uzębionych szczęk, wydatnie zmniejsza masę ciała ptaków. Dzioby są przystosowane do wykonywania^wielu różnych czynności imają rozmaite kształty, wielkość i ubarwienie. S pośród kręgowców ptaki wyróżniają się matą masą ciała w stosunku do...

KOSZ (1)

Dostać (dać) kosza, odkosza odprawę, rekuzę, odmowną odpowiedź w konkurach, przy oświadczynach o rękę; por. Rzezać się w koszu. ): w koszu zawieszano nad wodą a.

KOSZ (2)

kosz 'obóz; wojsko'.

Kosz kwiatowy

Rodzaj kwietnika w ogrodach, zazwyczajna planie koła, okolonego plecionką wiklinowąlub ozdobnym obrzeżeniem z ceramiki albo zżelaza; wypełniała je malownicza grupa kwiatów; sytuowanebyły na trawniku pojedynczo lub w grupach;rozpowszechniły się w ogrodach krajobrazowychod pocz. do końca XIX wieku.

Kosz z kwiatami

Częsty motyw charakterystycznydla franc. sztuki dekor. XVIII w., zwł. w tkactwie(tkaniny ścienne i obiciowe), w intarsji mebli, ceramice(fajanse franc. i hol. pocz. XVIII w.) i wystrojuwnętrza (stiukowe dekoracje z poł. XVIII w.);

w tkactwiewywodzi się zapewne od motywu wazonu zkwiatami z XV-wiecznych wł...

Kosz

Symbol macierzyńskiego łona; pełen owoców, niekiedy bywa atrybutem bogiń płodności, np. Artemidy z Efezu.

KOSZ Mieczysław (1944 - 1973)

Krzysztof Karpiński w poświęconej mu książce biograficznejTylko smutek tak opisywał pokój, w którym mieszkał Kosz i w którym doszło dotragedii: "Był to dość duży pokój na trzecim piętrze, który mieścił szafę, tapczan, stół,półkę z płytami oraz pianino.

Kosz biodrowy

kosz biodrowy; 1) odpowiednik -» leja kikutowego protezy kończyny w M protezie kończyny dolnej.

DZIÓB

DZIÓB — swoiście ukształtowana część jam yustnej u ptaków, zastępująca wargi, policzki,dziąsła i zęby; składa się z kostnego zrębu dziobautworzonego przez odpowiednio przystosowanekości czaszki, oraz ze zrogowaciałcj pokrywyikómej; wyodrębnia się w nim dwie części —-górną»dolną. Kształt dzioba...

Koszenie

Koszenie , żęcie — ścinanie roślin ręcznelub maszynowe; u nas stosowane są dwa sposobyręczocgo koszenia: na pokos i na „ścianę". Koszenie na pokos m a jeszcze i tęwadę, że zboże pada na ściernisko i nieraz łatwiejsię osypuje niż przy koszeniu „na ścianę” .

Dziób lemiesza

Najdalej wysunięta do przoduczęść lemiesza, posiadająca od spodu zgrubienie(zapas materiału) w celu regeneracji. D.l.ułatwia szybkie zagłębianie się pługa, poprawiajego stateczność oraz zmniejsza opory orki.

Ptaki - MOCNI DZIOBEM

Rząd dzięciołowych (Piciformes) liczy 386 gatunków zróżnicowanych silnie pod względem wielkości i upierzenia.

Zaliczają się do niego: złotki, drżymy, brodacze, tukany. dzięcioły i miodowody. Te ostatnie są mieszkańcami Afryki i odznaczają się tym, że jedzą wosk. Dwa gatunki miodowców...

DZIÓB

Rogowy wytwór, będący przedłużeniem szczęki górnej i żuchwy, występujący u ptaków, żółwi i stekowców (dziobaka). Dzioby ptaków zastępują im zęby, ponadto, wskutek przekształcenia przednich kończyn w skrzydła, przejęły także ich funkcje. Służą do chwytania zdobyczy, rozdrabniania pokarmu...

KOSZ SKRZELOWY

Tak więc kosz skrzelowy jest wspólnym odcinkiem układu oddechowego i pokarmowego bezczaszkowców (lancetnik).