Kosz dziobowy

Kosz dziobowy

Kosz dziobowy – barierka z rur zamocowana na dziobie jednostki pływającej, chroniąca załogę bądź większe przedmioty przed wypadnięciem za burtę. Rury wykonane są z materiałów odpornych na działanie wody morskiej (np. ocynkowanej stali węglowej). Kosz dziobowy może być jednolity lub dzielony, zapewniający miejsce dla żagla, którego lik dolny poprowadzony jest blisko pokładu. Do kosza dziobowego...

Czytaj Dalej

Teoria decyzyjna - Model kosza na śmieci

Wskazane cztery elementy są kształtowane w instytucji przez jej strukturę, która wpływa na przebieg i wynik procesu decyzyjnego jako kosza na śmieci przez: oddziaływanie na czas i tempo napływu problemów, rozwiązań, decydentów i możliwości dokonania wyboru określenie ilości energii, jaką potencjalni uczestnicy angażują w proces decyzyjny kształtowanie związków i relacji między różnymi elementami

KOSZ (1)

Dostać (dać) kosza, odkosza odprawę, rekuzę, odmowną odpowiedź w konkurach, przy oświadczynach o rękę; por. Rzezać się w koszu. ): w koszu zawieszano nad wodą a.

KOSZ (2)

kosz 'obóz; wojsko'.

KOSZKA

Ul z warkoczy słomianych zwiniętych w kształt dzwonu a. walca, na drewnianej podstawie, nie rozbierany, stosowany już w staroż. Rzymie, w śrdw. Francji i płn.-zach. Niemczech, od XVII w. znany też w Polsce.

Wyplatacze koszy

Koszyków używali zamiast ceramiki: zachowały się dzięki suchemu klimatowi tego regionu.

Kosz kwiatowy

Rodzaj kwietnika w ogrodach, zazwyczajna planie koła, okolonego plecionką wiklinowąlub ozdobnym obrzeżeniem z ceramiki albo zżelaza; wypełniała je malownicza grupa kwiatów; sytuowanebyły na trawniku pojedynczo lub w grupach;rozpowszechniły się w ogrodach krajobrazowychod pocz. do końca XIX wieku.

Kosz z kwiatami

Częsty motyw charakterystycznydla franc. sztuki dekor. XVIII w., zwł. w tkactwie(tkaniny ścienne i obiciowe), w intarsji mebli, ceramice(fajanse franc. i hol. pocz. XVIII w.) i wystrojuwnętrza (stiukowe dekoracje z poł. XVIII w.);

w tkactwiewywodzi się zapewne od motywu wazonu zkwiatami z XV-wiecznych wł...

Kosz

Symbol macierzyńskiego łona; pełen owoców, niekiedy bywa atrybutem bogiń płodności, np. Artemidy z Efezu.

KOSZ Mieczysław (1944 - 1973)

Krzysztof Karpiński w poświęconej mu książce biograficznejTylko smutek tak opisywał pokój, w którym mieszkał Kosz i w którym doszło dotragedii: "Był to dość duży pokój na trzecim piętrze, który mieścił szafę, tapczan, stół,półkę z płytami oraz pianino.

Kosz biodrowy

kosz biodrowy; 1) odpowiednik -» leja kikutowego protezy kończyny w M protezie kończyny dolnej.

KOSZ SKRZELOWY

Tak więc kosz skrzelowy jest wspólnym odcinkiem układu oddechowego i pokarmowego bezczaszkowców (lancetnik).