Kosz dziobowy

Kosz dziobowy

Czytaj Dalej

Teoria decyzyjna - Model kosza na śmieci

Wskazane cztery elementy są kształtowane w instytucji przez jej strukturę, która wpływa na przebieg i wynik procesu decyzyjnego jako kosza na śmieci przez: oddziaływanie na czas i tempo napływu problemów, rozwiązań, decydentów i możliwości dokonania wyboru określenie ilości energii, jaką potencjalni uczestnicy angażują w proces decyzyjny kształtowanie związków i relacji między różnymi elementami

Dzioby ptaków

Posiadanie lekkich dziobów, za­miast ciężkich, uzębionych szczęk, wydatnie zmniejsza masę ciała ptaków. Dzioby są przystosowane do wykonywania^wielu różnych czynności imają rozmaite kształty, wielkość i ubarwienie. S pośród kręgowców ptaki wyróżniają się matą masą ciała w stosunku do...

KOSZ (1)

Dostać (dać) kosza, odkosza odprawę, rekuzę, odmowną odpowiedź w konkurach, przy oświadczynach o rękę; por. Rzezać się w koszu. ): w koszu zawieszano nad wodą a.

KOSZ (2)

kosz 'obóz; wojsko'.

Kosz kwiatowy

Rodzaj kwietnika w ogrodach, zazwyczajna planie koła, okolonego plecionką wiklinowąlub ozdobnym obrzeżeniem z ceramiki albo zżelaza; wypełniała je malownicza grupa kwiatów; sytuowanebyły na trawniku pojedynczo lub w grupach;rozpowszechniły się w ogrodach krajobrazowychod pocz. do końca XIX wieku.

Kosz z kwiatami

Częsty motyw charakterystycznydla franc. sztuki dekor. XVIII w., zwł. w tkactwie(tkaniny ścienne i obiciowe), w intarsji mebli, ceramice(fajanse franc. i hol. pocz. XVIII w.) i wystrojuwnętrza (stiukowe dekoracje z poł. XVIII w.);

w tkactwiewywodzi się zapewne od motywu wazonu zkwiatami z XV-wiecznych wł...

Kosz

Symbol macierzyńskiego łona; pełen owoców, niekiedy bywa atrybutem bogiń płodności, np. Artemidy z Efezu.

KOSZ Mieczysław (1944 - 1973)

Krzysztof Karpiński w poświęconej mu książce biograficznejTylko smutek tak opisywał pokój, w którym mieszkał Kosz i w którym doszło dotragedii: "Był to dość duży pokój na trzecim piętrze, który mieścił szafę, tapczan, stół,półkę z płytami oraz pianino.

Kosz biodrowy

kosz biodrowy; 1) odpowiednik -» leja kikutowego protezy kończyny w M protezie kończyny dolnej.

DZIÓB

DZIÓB — swoiście ukształtowana część jam yustnej u ptaków, zastępująca wargi, policzki,dziąsła i zęby; składa się z kostnego zrębu dziobautworzonego przez odpowiednio przystosowanekości czaszki, oraz ze zrogowaciałcj pokrywyikómej; wyodrębnia się w nim dwie części —-górną»dolną. Kształt dzioba...

Koszenie

Koszenie , żęcie — ścinanie roślin ręcznelub maszynowe; u nas stosowane są dwa sposobyręczocgo koszenia: na pokos i na „ścianę". Koszenie na pokos m a jeszcze i tęwadę, że zboże pada na ściernisko i nieraz łatwiejsię osypuje niż przy koszeniu „na ścianę” .

Dziób lemiesza

Najdalej wysunięta do przoduczęść lemiesza, posiadająca od spodu zgrubienie(zapas materiału) w celu regeneracji. D.l.ułatwia szybkie zagłębianie się pługa, poprawiajego stateczność oraz zmniejsza opory orki.

Ptaki - MOCNI DZIOBEM

Rząd dzięciołowych (Piciformes) liczy 386 gatunków zróżnicowanych silnie pod względem wielkości i upierzenia.

Zaliczają się do niego: złotki, drżymy, brodacze, tukany. dzięcioły i miodowody. Te ostatnie są mieszkańcami Afryki i odznaczają się tym, że jedzą wosk. Dwa gatunki miodowców...

DZIÓB

Rogowy wytwór, będący przedłużeniem szczęki górnej i żuchwy, występujący u ptaków, żółwi i stekowców (dziobaka). Dzioby ptaków zastępują im zęby, ponadto, wskutek przekształcenia przednich kończyn w skrzydła, przejęły także ich funkcje. Służą do chwytania zdobyczy, rozdrabniania pokarmu...

KOSZ SKRZELOWY

Tak więc kosz skrzelowy jest wspólnym odcinkiem układu oddechowego i pokarmowego bezczaszkowców (lancetnik).