Kosmiczna rodzinka

Kosmiczna rodzinka (ang. Spaced Out) – francuski serial animowany z 2002 roku zrealizowany przy współpracy Alphanim, Canal+ i Cartoon Network Europe. Premiera serialu w Polsce odbyła się 2 września 2002 roku na antenie Cartoon Network. Emisję zakończono w 2004 roku. Serial opowiada o historii Martinów, których światowa korporacja Krach Industries wysłała na stację kosmiczną. Krach Industries...

Czytaj Dalej

Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

List do kosmicznych braci

Ą ponieważ okresowość pulsarów nieustannie się wydłuża, można będzie obliczyć również czas, jaki sonda przebywała w przestrzeni kosmicznej.

Gnostycy

Koncepcje, które tworzyli, miały zastąpić wiarę w wiedzę, ale wiedza ta była jeszcze bardziej irracjonalna od prostej wiary PODSUMOWANIE dualizm (dobry Bóg, odwiecznie zła materia), pesymizm (świat materialny zawiera zło z natury, gdyż składa się ze złej materii i stworzył go zły eon – zły, bo złączony z materią), eony (bóstwa – siły kosmiczne, ogniwa między Bogiem a materią), historyczna koncepcja świata (historia świata to ...

Przestrzeń kosmiczna - Granice przestrzeni kosmicznej

Istniej wiele propozycji, co do wysokości, na której kończy się suwerenność państw, a zaczyna przestrzeń kosmiczna, najczęściej mówi się o 80-100km i obecnie mogłaby być w tym przedziale ustalona.

Przestrzeń kosmiczna - Ratownictwo kosmiczne

- Zgodnie z jej postanowieniami, państwo, które uzyska informacje lub ustali, że załoga statku kosmicznego uległa wypadkowi, znajduje się w niebezpieczeństwie lub dokonała przymusowego lądowania na jego terytorium, zawiadamia o tym niezwłocznie: władzę wypuszczającą statek; Sekretarza Generalnego ONZ, który zobowiązany jest do rozpowszechnienia tej informacji.

Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody kosmiczne, z 29 marca 1972r.

Święty obszar i sakralizacja świata - „Środek świata”

Dla chrześcijanina na szczycie góry kosmicznej znaj-duje się Golgota. W języku kosmologicznym ta religijna koncepcja wyraża się przez przeniesienie owej uprzywilejowanej okolicy — jaką jest „nasza oko-lica” — na szczyt góry kosmicznej.

Kosmos - Kosmiczne nasłuchiwanie

Taka sieć pozwoliłaby na podniesienie czułości nasłuchu, a tym samym poszerzenie obszaru poszukiwań kosmicznych transmisji.

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna czyli tak zwana prędkość ucieczki to prędkość, która nadana niewielkiemu obiektowi na przykład pojazdowi kosmicznemu przy powierzchni ciała centralnego zapewnia mu oddalenie się od tego ciała do nieskończoności.

PRAWO KOSMICZNE – pojęcie, źródła, sytuacja prawna, granice, organizacje międzynarodowe

Państwo rejestracji obiektu kosmicznego zachowuje jurysdykcję i nadzór nad takim obiektem oraz nad jego załogą w czasie pozostawania ich w przestrzeni kosmicznej lub na ciele niebieskim.

Co to są sondy kosmiczne?

Jednak wysłanie człowieka w dalsze rejony naszego układu planetarnego nie jest sprawą łatwą, więc informacje o innych planetach zbierane są przez bezzałogowe sondy kosmiczne. Sondy kosmiczne z reguły nie są konstruowa­ne z myślą o powrocie na Ziemię.

Sondy księżycowe

Wraz z zakończeniem amerykańskiego progra­mu Apollo, Księżyc przestał być celem wypraw statków kosmicznych.

Jakie są wyniki badań przeprowadzonych przez sondv kosmiczne?

Wymienione planety były badane przez amery­kańskie sondy kosmiczne. Sondy kosmiczne są wysyłane nie tyko ku pla­netom.

Bazy kosmiczne

Będą to prawdopodobnie kompletne osiedla, roz­rastające się do wielkości dużych miast, które zamieszkiwanych przez kosmicznych robotników. Inną alternatywą jest osiedlenie części populacji na stacjach kosmicznych orbitujących wokół Ziemi lub Słońca.

Sondy kosmiczne Voyager

Do 1976 roku należało sondy dostarczyć do Centrum Lotów Kosmicznych na przylądku Canaveral na Florydzie, gdzie miały przejść testy, po czym zostać przygotowane do wystrzelenia w następnych latach.

Jakie były pierwsze stacje kosmiczne?

Gdy USA zwyciężyły w wyścigu na Księżyc, po czym rozpoczęły prace nad promem kosmicznym, ZSRR znacznie zrewidował swój program kosmiczny, koncentrując się na budowie stacji orbitalnych.

Czym była stacja kosmiczna Mir?

Równolegle nasilały się problemy związane z budo­wą europejsko-amerykańskiej stacji kosmicznej Freedom. Zmiany geopolityczne doprowadziły w końcu w 1993 roku do podpisania umowy o bu­dowie wspólnej stacji kosmicznej Alfa.

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Alfa?

Stacja kosmiczna zostanie zamieszkana około roku 2000, jednak ostatnie moduły na pewno nie zostaną do niej dołączone przed rokiem 2002. Trzy z modułów Alfy zostaną dostarczone przez Rosję, podczas gdy USA, Japonia oraz Europejska Agencja Kosmiczna dostarczą po jednym module.

Jak powstawały stacje kosmiczne?

fazy projektu Alfa, stacja ukończona, dodane trzy następne moduły (w tym japoński i Europejskiej Agencji Kosmicznej)

HISTORIOLOGIA - KULTURY i RELIGIE

Wggłosicieli postaw syntetycznych dzieje przedmiotowe i kosmiczne(brahman) zespalają się z podmiotowymi i humanistycznymi(atman), tworząc jedną rzeczywistość o 2 procesach(np.