Kosmiczna rodzinka

Czytaj Dalej

Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

Przestrzeń kosmiczna - Granice przestrzeni kosmicznej

Istniej wiele propozycji, co do wysokości, na której kończy się suwerenność państw, a zaczyna przestrzeń kosmiczna, najczęściej mówi się o 80-100km i obecnie mogłaby być w tym przedziale ustalona.

Przestrzeń kosmiczna - Ratownictwo kosmiczne

- Zgodnie z jej postanowieniami, państwo, które uzyska informacje lub ustali, że załoga statku kosmicznego uległa wypadkowi, znajduje się w niebezpieczeństwie lub dokonała przymusowego lądowania na jego terytorium, zawiadamia o tym niezwłocznie: władzę wypuszczającą statek; Sekretarza Generalnego ONZ, który zobowiązany jest do rozpowszechnienia tej informacji.

Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody kosmiczne, z 29 marca 1972r.

Przestrzeń kosmiczna - Problemy prawne wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

Sposoby wykorzystania satelitów. Mogą być wykorzystywane w telekomunikacji, meteorologii, geodezji i kartografii, dla zdalnego badania z Ziemi. Na podstawie podpisanej 20 sierpnia 1964r. w Waszyngtonie umowy utworzono Międzynarodową Organizację Łączności Satelitarnej.

Zdalne badanie Ziemi – problemem jest...

Kosmos - Kosmiczne nasłuchiwanie

Taka sieć pozwoliłaby na podniesienie czułości nasłuchu, a tym samym poszerzenie obszaru poszukiwań kosmicznych transmisji.

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna czyli tak zwana prędkość ucieczki to prędkość, która nadana niewielkiemu obiektowi na przykład pojazdowi kosmicznemu przy powierzchni ciała centralnego zapewnia mu oddalenie się od tego ciała do nieskończoności.

PRAWO KOSMICZNE – pojęcie, źródła, sytuacja prawna, granice, organizacje międzynarodowe

Państwo rejestracji obiektu kosmicznego zachowuje jurysdykcję i nadzór nad takim obiektem oraz nad jego załogą w czasie pozostawania ich w przestrzeni kosmicznej lub na ciele niebieskim.

Co to są sondy kosmiczne?

Jednak wysłanie człowieka w dalsze rejony naszego układu planetarnego nie jest sprawą łatwą, więc informacje o innych planetach zbierane są przez bezzałogowe sondy kosmiczne. Sondy kosmiczne z reguły nie są konstruowa­ne z myślą o powrocie na Ziemię.

Sondy kosmiczne badające planety

W czasie trwania wyścigu o wysłanie człowieka na Księżyc, naukowcy zwrócili uwagę na planety wewnętrzne - Wenus i Merkurego. Właśnie Wenus, planeta najbliższa i poniekąd bliźniacza Ziemi, stała się oczywistym następnym celem misji bezzałogowych. ZSRR wysłał ku niej całą serię sond Wenera...

Jakie są wyniki badań przeprowadzonych przez sondv kosmiczne?

Wymienione planety były badane przez amery­kańskie sondy kosmiczne. Sondy kosmiczne są wysyłane nie tyko ku pla­netom.

Badania słońca przez sondy kosmiczne

Innym niezwykłym celem dla misji sond kosmicz­nych jest... Słońce. Wydawałoby się, że o naszej gwieździe możemy dowiedzieć się prawie wszyst­kiego na podstawie obserwacji prowadzonych z Ziemi, bądź z umieszczonych na orbicie okołoziemskiej teleskopów, nie ma więc sensu wysyłać ku niej sond...

Badania Marsa przez pierwsze sondy kosmiczne

Pierwszym próbnikiem, który dotarł do Marsa był radziecki Mars 1 wystrzelony w grudniu 1962 roku. Sonda miała przesłać na Ziemię pierwsze zdjęcia Marsa wykonane podczas przelotu w pobliżu pla­nety. Jednak w marcu 1963 roku, na trzy miesiące przed dotarciem do celu sonda umilkła. Pierwsza misja...

Bazy kosmiczne

Będą to prawdopodobnie kompletne osiedla, roz­rastające się do wielkości dużych miast, które zamieszkiwanych przez kosmicznych robotników. Inną alternatywą jest osiedlenie części populacji na stacjach kosmicznych orbitujących wokół Ziemi lub Słońca.

Sondy kosmiczne Voyager

Do 1976 roku należało sondy dostarczyć do Centrum Lotów Kosmicznych na przylądku Canaveral na Florydzie, gdzie miały przejść testy, po czym zostać przygotowane do wystrzelenia w następnych latach.

Jakie były pierwsze stacje kosmiczne?

Gdy USA zwyciężyły w wyścigu na Księżyc, po czym rozpoczęły prace nad promem kosmicznym, ZSRR znacznie zrewidował swój program kosmiczny, koncentrując się na budowie stacji orbitalnych.

Czym była stacja kosmiczna Mir?

Równolegle nasilały się problemy związane z budo­wą europejsko-amerykańskiej stacji kosmicznej Freedom. Zmiany geopolityczne doprowadziły w końcu w 1993 roku do podpisania umowy o bu­dowie wspólnej stacji kosmicznej Alfa.

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Alfa?

Stacja kosmiczna zostanie zamieszkana około roku 2000, jednak ostatnie moduły na pewno nie zostaną do niej dołączone przed rokiem 2002. Trzy z modułów Alfy zostaną dostarczone przez Rosję, podczas gdy USA, Japonia oraz Europejska Agencja Kosmiczna dostarczą po jednym module.

Jak powstawały stacje kosmiczne?

fazy projektu Alfa, stacja ukończona, dodane trzy następne moduły (w tym japoński i Europejskiej Agencji Kosmicznej)

EGZOBIOLOGIA (biologia kosmiczna)

Lederberga na oznaczenie nauki zajmującej się: a) poszukiwaniem śladów życia na innych planetach, b) powstawaniem i ewolucją żywej materii (substancji organicznych) we Wszechświecie (radioastronomiczne metody wykrywania tych substancji w przestrzeni kosmicznej, analiza biochemiczna skał księżycowych oraz meteory­tów, chondrytów węglistych), c) wpływem ekstremalnych czynników środowi­ska kosmicznego na życie organiczne i na ...