Korzenie (serial telewizyjny)

Czytaj Dalej

Sponsoring telewizyjny

 

Sponsorowanie telewizyjne – współfinansowanie w sposób bezpośredni lub pośredni produkcji i/lub emisji programów telewizyjnych w celu rozpowszechniania nazwy firmy, znaku towarowego lub produktu sponsora.

 

Rodzaje sponsoringu telewizyjnego:

Sponsorowanie finansowe

Sponsorowanie...

Zapis obrazu telewizyjnego

We wczesnym stadium rozwoju telewizji obraz można było transmitować i odbierać wyłącznie „na żywo". Ze względu na częstotliwość zmian syg­nału wizyjnego nie istniała metoda jego zapisu na żadnym nośniku - w przeciwieństwie do kamery filmowej kamera telewizyjna nie wytwarzała serii...

Kwestionariusz „Odczucia konsumentów w odniesieniu do roli kobiety w reklamie telewizyjnej”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Aby wypełnić kwestionariusz bardzo proszę napisać w komentarzach odpowiedzi. Z góry bardzo dziękuję. Celem bania jest wyodrębnienie roli kobiety, jaką odgrywa w reklamie telewizyjnej i jak odbierana jest ona przez konsumentów w stosunku do ich wieku i statusu społecznego. Wyniki tych analiz pragnę wykorzystać w pracy licencjackiej poświęconej temacie „TYPOLOGII WIZERUNKU KOBIET W POLSKIEJ ...

Kozłek lekarski

Napar z korzeni kozłka: 1 łyżkę rozdrobnionych korzeni zalać 11/2 szklankiwody wrzącej i postawić pod przykryciem nad parą na 30 min. Intrakt ze świeżych korzeni kozłka, Intractum Valerianae (Herbapol) -działa silniej od nalewki.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

 

Dynamiczne zmiany życia politycznego i gospodarczego w Polsce, wpłynęły znacząco na obecny kształt i rolę telewizji publicznej na rynku mediów. Przez wiele lat telewizja państwowa, jako monopolista i narzędzie w ręku...

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Dynamiczne zmiany życia politycznego i gospodarczego w Polsce, wpłynęły znacząco na obecny kształt i rolę telewizji publicznej na rynku mediów. Przez wiele lat telewizja państwowa, jako monopolista i narzędzie w ręku władzy, pełniła dominującą i jedyną opcję wpływającą na opinię społeczną...

Jak oceniasz zjawiska kultury masowej (jej niebezpieczeństwa)

- seriale telewizyjne - „mydlane opery”, „tasiemce”, „Harlequiny”,

- prasa - rozprzestrzenianie się gazet opartych na skandalach, coraz większa ilość gazet różnej jakości o wątpliwych informacjach,

- reklama - emisja reklam w telewizji produkcji zagranicznej,

- muzyka młodzieżowa - „disco polo”,

-...

Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka.

 

Telewizja jest obecnie najpopularniejszym środkiem masowego przekazu. Łatwość odbioru przekazywanych treści, możliwość korzystania z telewizora w domu spowodowały zejście innych mass mediów na dalszy plan( kino, książki, radio, czasopisma). Dlatego coraz większa liczba osób poddawana jest...

Jak rodzi się agresja

Człowiek jest istotą agresywną. Z wyjątkiem niektórych gryzoni, żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. Psychologię społeczną zdefiniwaliśmy jako naukę o wpływie społecznym tj. o oddziaływaniu jednej osoby, (lub) grupy na inne. Najskrajniejszą...

Reklama telewizyjna

 

Za początek ery telewizji można uznać lata pięćdziesiąte XX wieku, kiedy to telewizja z ciekawostki technicznej przekształciła się w instytucję społeczną. Ponieważ uwadze reklamodawców nie umknął fakt, iż miliony widzów zaniechało gry w brydża, wypadów do kina, a nawet spotkań...

Zalety reklamy telewizyjnej

 

Silne oddziaływanie na podstawowe zmysły: wzrok i słuch. Ponieważ zdecydowana większość odbiorców to wzrokowcy, więc re­klama telewizyjna jest stosunkowo łatwo zapamiętywalna.

Szeroki zasięg w dotarciu do większości grup docelowych. Po­nad 98% Polaków ogląda telewizję...

Wady reklamy telewizyjnej

 

Wysokie koszty emisji. Mimo, że koszty dotarcia mogą być stosunkowo niskie, to koszt emisji w stacjach ogólnopolskich jest na tyle wysoki, że na taką reklamę stać tylko firmy zamożne, z dużymi budżetami reklamowymi.

Wysokie koszty produkcji spotu telewizyjnego.

Duża liczba...

Wyjaśnij, dlaczego powieść "Chłopi" Władysława Reymonta uznana została za epos chłopski

Życie chłopów było częstym tematem powieści i nowel pozytywistycznych (B. Prus - nowela "Antek", powieść "Placówka", H. Sienkiewicz - nowele "Janko Muzykant", "Szkice węglem"), ale utwory te odsłaniały tylko fragmenty życia chłopskiego. Reymont pierwszy stworzył wielką epicką powieść ukazującą...

Anatomia interakcji społecznej

Kontakt społeczny, przez swoją przelotność, chwilowość, ma na ogół nikłe konsekwencje. Ale może być tak, że stanowi tylko pierwszą rundę, otwierającą jakąś dłuższą sekwencję wzajemnie zorientowanych działań. Znów zobaczmy przykład: jestem za granicą, w obcym mieście, chcę spytać o drogę...

Uniwersalia kulturowe

Kultury, ogromnie złożone wewnętrznie, różnią się zasadniczo między sobą. Powstaje pytanie, czy ta różnorodność jest absolutna, czy też występują wśród rozmaitych kultur pewne elementy wspólne. Antropologowie społeczni i socjologowie poszukiwali od dawna takich elementów kulturowych, które miałyby...

Globalizacja kultury społeczeństwa

Pierwsze obserwacje na temat globalizacji kultury znajdujemy w pracach antropologów społecznych, np. Bronisława Malinowskiego (1884-1942) i A. R. Radcliffe-Browna (1881-1955), którzy w toku badań terenowych na wyspach Polinezji zetknęli się ze zjawiskami kontaktu kulturowego, zderzenia kultur autochtonicznych...

Budowa i rola korzenia

Rozróżniamy wiec strefę korzeni bocznych, strefę włośnikową (dzięki której roślina pobiera wodę z gleby), strefę wydłużania (w której - jak sama nazwa wskazuje - następuje wzrost i różnicowanie się komórek), stożek wzrostu korzenia zbudowany z komórek inicjalnych (tkanka twórcza produkująca komórki) oraz czapeczkę.

Wielkie odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych, a także korzeni, pachnideł, barwników, i owoców południowych. W ciągu całej - długiej i trudnej drogi ze wschodu, ceny korzeni wzrastały ponad dziesięciokrotnie!

What is my favourite serial? Why is it my favourite? Why do people watch soap operas?

I don’t know exactly what is my favourite serial. I like many of them. I like for example "The X-Files". It’s very good serial with good actors and great scripts. For every episode I am very excited. I am often scared to death. The serial is about two FBI agents - Fox Mulder and Dana Scully. They have many...

Dalia

Nie można zostawić korzeni na zimę w nieogrzewanej altance. Gazety umożliwiają oddychanie korzeni. Nie wolno okrywać korzeni folią, zwłaszcza świeżych, gdyż zgniją z braku wymiany powietrza.