Korsarz

Korsarz

Czytaj Dalej

KORSARZE

Korsarz poemat (1814) Byrona; zob. Lara tytułowa postać następnego poematu (1814) Byrona (właściwie ten sam korsarz Conrad pod innym imieniem), prawdziwie bajronowski, romantyczny, otoczony mgłą tajemnicy bohater.