Korozja wżerowa

Korozja wżerowa

Czytaj Dalej

KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIE

Główny typ zjawisk korozyjnych w przypadku metali i ich stopów stanowi korozja elektrochemiczna.

Korozja metali - Referat

Jeżeli korozja metalu w środowisku wodnym zachodzi nierównomiernie, to obszary katodowe i anodowe występujących ogniw korozyjnych można wyróżnić bądź gołym okiem, bądź pod mikroskopem.

Korozja

Rdza i inne formy korozji nie­ustannie niszczą wyroby metalowe. Korozji można zapobiegać, lecz pełna ochrona metali jest kosztowna. Rudobrązowa rdza na żelazie i stali jest naj­częściej spotykaną formą korozji.

Jak uniknąć korozji?

Warstwa farby lub lakieru stanowi doskonałe zabezpieczenie, lecz nawet drobne jej uszkodzenia mogą prowadzić do korozji odsłoniętej części elementu. Korozja może rozprzestrzeniać się również pod powłoką farby, czyniąc niekiedy poważne szkody.

Korozja, ochrona i powłoki ochronne.

Skutkiem korozji mogą być: wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna. Powłoka katodowa - powłoka z metalu, który w określonym środowisku korozyjnym jest bardziej szlachetny niż chroniony metal, a więc wykazuje potencjał elektrodowy bardziej dodatni niż potencjał chronionego metalu.

Korozja kamienia

Zjawisko niszczenia kamienia na skutek działania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w warunkach atmosferycznych lub w środowisku użytkowania kamienia.