ZASTOSOWANIE KORKA W BUDOWNICTWIE

Jedynie miejsca szczególnie narażone na wilgoć trzeba wykładać korkiem lakierowanym.

KOREK, fellem

Wtórna, roślinna tkanka okrywająca, powstająca z miazgi korkotwórczej (fello-genu). Razem ze wspomnianym fellogenem i fel-lodermą (tkanka miekiszowa) tworzy korkowicę, tkankę okrywającą, wykształcaną w przyroście wtórnym na korzeniach i łodygach roślin nagona-siennych i dwuliściennych. Komórki...