Koralowce

Koralowce

Czytaj Dalej

Gromada koralowce

Rząd koralowce madreporowe (Scleractinia) (Madreporaria, Hexacorallia) Podczas gdy koralowce czteropromienne wymarły w permie, w triasie pojawiły się pierwsze koralowce madreporowe (skleraktinie), które w jurze szybko wytworzyły wielką różnorodność form, zwiększającą się aż do współczesności.

KORALOWCE (Anthozoa)

Koralowce rozmnażają się wegetatywnie przez pączkowanie, podział podłużny oraz płciowo. Koralowce są drapieżnikami, za pomocą- swoich ramion i komórek parzydełkowych polują na skorupiaki, mięczaki i ryby.

Koralowce

Koralowce występują najczęściej w ciepłych morzach, gdzie temperatura wody nigdy nie spada poniżej 21 °C. Chociaż koralowce zwykle są spotykane w mo­rzach subtropików i tropików, to jednak znanych jest kilka gatunków żyjących w chłodniejszych wodach.

Koralowce - Zagrożenie

Zjawisko to polega na tym, że kiedy temperatura wody wzrasta powyżej pewnego poziomu, polipy koralowca "eksmitują" porastające je glony, które nie tylko zapewniały im odpowiednią ilość tlenu i cukrów, ale też zdobiły bajecznymi kolorami.

KORALOWCE - Informacje ogólne

Koralowce mają tylko postać polipa, o dość skompliklowanej budowie.

Koralowce - Kolonie

Kolonie powstają w wyniku rozmnażania płciowego i bezpłciowego, jednak rozmnażanie bezpłciowe, tzn. podział podłużny lub pączkowanie, przebiega znacznie szybciej niż płciowe, dzięki czemu możliwe jest szybkie krzewienie się i narastanie kolonii. Wchłanianie i przetwarzanie węglanu wapnia powoduje...

Koralowce

Jako zwierzęta żyjące w morzu i często występujące w formie gałęzi lub drzewek korale mają udział niekiedy w symbolice wody (/"woda) i drzewa (drzewo).

Ich symboliczne znaczenie łączy się z taktem, iż te zwierzęta przypominające rośliny i żyjące w twardych, często wapnistych szkieletach...