Kopalnia Węgla Kamiennego Jas-Mos

Kopalnia Węgla Kamiennego Jas-Mos

Kopalnia Węgla Kamiennego Jas-Mos, KWK Jas-Mos – kopalnia węgla kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju. Powstała w 1994 r. w wyniku połączenia KWK Jastrzębie i KWK Moszczenica. Należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Obszar górniczy, na którym prowadzona jest eksploatacja jest położony na terenie trzech gmin: Jastrzębia-Zdroju, Mszany i Godowa w powiecie wodzisławskim. Dyrektorem kopalni jest...

Czytaj Dalej

Reportaż radiowy

Impulsem do nagrań stała się rocznica wybuchu pyłu węglowego w kopalni "Jas-Mos" w Jastrzębiu Zdroju, gdzie w 2002 roku zginęło 10 górników.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Związek Radziecki po 1945 roku

więźniów (z wyrokami śmierci) pracowało w kopalni ołowiu, Śmiertelność wśród nich wynosiła 50% rocznie.

Jęd­rzej Kitowicz (1728-1804)

To, co Naruszewicz wbrew własnym poglądom na zadania i zakres historii pominął w swoim pomnikowym dziele historycznym, mianowicie obyczajowość narodu, stanowi przedmiot niezmiernie cennego i ciekawego dzieła księdza Jęd­rzeja Kitowicza (1728-1804). Pochodził z Wielkopolski. Prosto ze szkół (których...

Wykorzystanie lasów do rekreacji i turystyki Podlasia

Najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem są lasy. Tworzą warunki do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia. Lasy tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy, w których procesy wykorzystania energii słonecznej i akumulacji produktów fotosyntezy oraz neutralizacji skażeń osiągają bardzo wysoki poziom. Dzięki procesom fotosyntezy lasy odnawiają zapasy tlenu w atmosferze, wiążąc zaś dwutlenek węgla z powietrza łagodzą ...

Energia wiatru.

Jednak ciągły wzrost zapotrzebowania na energię i to w różnych postaciach, kurczenie się zasobów kopalnianych, względy ekologiczne i ekonomiczne stawiają przed ludźmi nowe zadania i wyzwania w tej dziedzinie.