Kontur

Zarys kształtu postaci lub przedmiotu; linia obwodząca kształt przedstawiony na rysunku lub malowidle i odgraniczająca jedną płaszczyznę od drugiej; konturowanie: akcentowanie przez przesadne niekiedy pogrubienie linii; manierę taką stosowano często w stylizacjach, podkreślających płaszczyznowość ujęcia (np.

Kontur złoża

Granica złoża przedstawiona na mapie lub przekroju, wyznaczona na podstawie wyników prac rozpoznawczych; wyróżnia się k.:

geologiczny – wyznaczony na podstawie kryteriów → geologicznych,

interpolowany – wyznaczony pomiędzy punktami rozpoznawczymi,

wewnętrzny – granica (zasobów) prowadzona po skrajnych...