Kontrast

Czytaj Dalej

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

Kontrast  Kompozycja średniowiecznego utworu często jest oparta na kontraści, szcególnie postaci. W Skardze umierającego "13 poniżej, śmiertelnie chory bohater uświadamia sobie kontrast pomiędzy swym grzesznym życiem a wieczną chwała nieśmiertelności , jaką daje Bóg.

Kontrasty w gospodarce światowej

Kontrasty w gospodarce światowej ilustruje rysunek 2. Poziom produktu krajowego brutto, choć jest wielkością powszechnie stosowaną w badaniach porównawczych, nie daje pełnego obrazu kontrastów.

KONTRASTY, czasopismo społ.-kult.

KONTRASTY, czasopismo społ. KOŹNIEWSKI Kontrasty „K", „Polityka" 1976 nr 2.

Renesans a Barok - kontrast

Sztuka Renesans - zamiłowanie do harmonii, spokoju, statyczności, jasności konstrukcji, osiąganie piękna poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji, wzorowanie się na antyku - tematyka i motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi - bogata ornamentyka nie zaciemnia klarowności bryły - zainteresowanie wybitną jednostką ludzką, jej indywidualnymi cechami ( psychologiczny portret ), zasada złotego środka - laicyzacja sztuki - odkrycie ...

Barok a Renesans - kontrast

Sztuka Renesans - zamiłowanie do harmonii, spokoju, statyczności, jasności konstrukcji, osiąganie piękna poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji, wzorowanie się na antyku - tematyka i motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi - bogata ornamentyka nie zaciemnia klarowności bryły - zainteresowanie wybitną jednostką ludzką, jej indywidualnymi cechami ( psychologiczny portret ), zasada złotego środka - laicyzacja sztuki - odkrycie ...

Oświecenie a romantyzm - kontrast

Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg.

Romantyzm a oświecenie - kontrast

Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg.

Renesans a Barok - kontrast

Sztuka Renesans - zamiłowanie do harmonii, spokoju, statyczności, jasności konstrukcji, osiąganie piękna poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji, wzorowanie się na antyku - tematyka i motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi - bogata ornamentyka nie zaciemnia klarowności bryły - zainteresowanie wybitną jednostką ludzką, jej indywidualnymi cechami ( psychologiczny portret ), zasada złotego środka - laicyzacja sztuki - odkrycie ...

Oświecenie a romantyzm - kontrast

Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg.