Kontrast

Czytaj Dalej

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

Kontrast  Kompozycja średniowiecznego utworu często jest oparta na kontraści, szcególnie postaci. W Skardze umierającego "13 poniżej, śmiertelnie chory bohater uświadamia sobie kontrast pomiędzy swym grzesznym życiem a wieczną chwała nieśmiertelności , jaką daje Bóg.

KONTRASTY, czasopismo społ.-kult.

KONTRASTY, czasopismo społ. KOŹNIEWSKI Kontrasty „K", „Polityka" 1976 nr 2.

Renesans a Barok - kontrast

Sztuka Renesans - zamiłowanie do harmonii, spokoju, statyczności, jasności konstrukcji, osiąganie piękna poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji, wzorowanie się na antyku - tematyka i motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi - bogata ornamentyka nie zaciemnia klarowności bryły - zainteresowanie wybitną jednostką ludzką, jej indywidualnymi cechami ( psychologiczny portret ), zasada złotego środka - laicyzacja sztuki - odkrycie ...

Barok a Renesans - kontrast

Sztuka Renesans - zamiłowanie do harmonii, spokoju, statyczności, jasności konstrukcji, osiąganie piękna poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji, wzorowanie się na antyku - tematyka i motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi - bogata ornamentyka nie zaciemnia klarowności bryły - zainteresowanie wybitną jednostką ludzką, jej indywidualnymi cechami ( psychologiczny portret ), zasada złotego środka - laicyzacja sztuki - odkrycie ...

Oświecenie a romantyzm - kontrast

Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg.

Romantyzm a oświecenie - kontrast

Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg.

Renesans a Barok - kontrast

Sztuka Renesans - zamiłowanie do harmonii, spokoju, statyczności, jasności konstrukcji, osiąganie piękna poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji, wzorowanie się na antyku - tematyka i motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi - bogata ornamentyka nie zaciemnia klarowności bryły - zainteresowanie wybitną jednostką ludzką, jej indywidualnymi cechami ( psychologiczny portret ), zasada złotego środka - laicyzacja sztuki - odkrycie ...

Oświecenie a romantyzm - kontrast

Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg.

Interpretacja semiologiczna

Takie wskazówki mogą być zawarte w formalnych elementach obrazu, takich jak kolor, odcienie czerni i bieli, ton, kontrast, kompozycja, głębia, perspektywa i styl zwracania się do wi­dza.

Problematyka utworów Naborowskiego i Morsztyna

 Dwie  końcowe  zwrotki  są trzynastowersowe, zbudowane na zasadzie kontrastu: trup  milczy,  a zakochany się żali, trup nic nie czuje, zakochany ból czuje, trup  zimny  jak  lód,  zakochany  jest  bardzo gorący.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Gatunki kameralne

U Beethovena natomiast fakturę determinują w dużym stopniu harmonika i znacznie większy niż u Mozarta kontrast wolumenu brzmienia. Cofnięty element środkowy pałacu stanowi kontrast w stosunku do budowli skrajnych i w ten sposób wyróżnia się na planie całej formy.

KOLOR W ANTYKU GRECKO-RZYMSKIM

Natomiast żółty i czerwony nie posiadająwedle niego swego kontrastu {Kategorie, 10 b, 12 sgg), choć przeczą temuinne jego obserwacje, dokonane właśnie na dziełach sztuki.

CHROMOLUMINARYZM

Toteż kontrast barwny stosowano zawsze o b o k względnie r a z em z kontrastemwalorowym porządku: ciemne, ciemniejsze, jasne, jaśniejsze; przy czymciemność, cień zawsze przytłumiały kolor lub w ogóle go niweczyły.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

a) Monachomachia zawiera zestawienie na zasadzie kontrastu opustoszałego zrujnowanego miasteczka, w którym były: „.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

a) Monachomachia zawiera zestawienie na zasadzie kontrastu opustoszałego zrujnowanego miasteczka, w którym były: „.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Tak jak Odę do młodości można zestawić na zasadzie kontrastu z wierszem Asnyka, traktując je jako manifesty pokoleniowe, tak można porównać przeciwstawnych bohaterów: Konrada, Kordiana i Wokulskiego, Korczyńskich, Bohatyrowiczów.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia

miedzywojennego.

I. WSTĘP:

l. Sielankowy obraz wsi w literaturze nurtu ziemiańskiego (M. Rej, J. Kochanowski, J. Ch. Pasek).

2. Wzmianki o krzywdzie chłopskiej (M. Rej, W. Potocki, H. Kolłątaj, S. Staszic). 3. Odkrycie...

Tragizm powstań narodowych.

Na zasadzie kontrastu przedstawiony jest realny obraz narodu, ukazujący cierpienia ludu wywołane represjami Nowosilcowa.