Kontrakcja

Czytaj Dalej

Zagadnienia zw. z wykresem Ancony (kontrakcja, współczynnik strat prędkości; natężenie oraz prędkość przepływu)

Kontrakcja zupełna- występuje jeżeli otwór wylotowy znajduje się w dostatecznej odległości od dna lub ścian normalnych do jego płaszczyzny kontrakcja niezupełna- występuje jeżeli otwór wylotowy znajduje się w niedostatecznej odległości od dna lub ścian normalnych do jego płaszczyzny wtedy kontrakcja występuje w mniejszym stopniu współczynnik kontrakcji – stosunek przekroju strumienia S do przekroju wylotowego S0.