Konkurs

Czytaj Dalej

Konkurs sprzedaży

Większość firm co roku lub nawet częściej organizuje konkursy dla swoich sprzedawców . W przeciwnym razie pracownicy nie zainteresują się konkursem i nie podejmą wyzwania.

KONKURS

Konkurs na rzeźbę niewiernego Tomasza, patrona cechu budowniczych, która miała być umieszczona po stronie wschodniej w kościele Orsanmichele we Florencji, w jednej z nisz mieszczących posągi patronów większych cechów (Arti Maggiori), ogłoszony na pocz.

Konkurs

1. Jak nazywa się nauka badająca powstanie i rozwój gatunku ludzkiego? antropogeneza 2. Uporządkuj w kolejności występowania rodzaje człowiekowatych: homo habilis australopithecus homo sapiens sapiens homo erectus homo sapiens neanderthalensis austalopithecus homo habilis homo erectus homo sapiens neanderthalensis homo sapiens sapiens 3. Wymień dwa typy narzędzi najbardziej powszechne w paleolicie i mezolicie drapacz i rylec 4. Gdzie zostały znalezione ...