Kongres USA

Czytaj Dalej

Rewolucja 1968 r. w Europie Zachodniej i USA

Eksplozja demograficzna lat 1945-55 spowodowała, że w latach 60. do głosu zaczęła dochodzić duża liczba młodych ludzi urodzonych i wychowanych po wojnie.

Nie zaznali trudności wojennych, nie mieli przeżyć związanych z wojną a wartości i zasady ważne dla ich rodziców, dla nich nie...

Rywalizacja USA i ZSRR w III świecie w latach 70. – przykłady i przejawy

Wersja 1 

Trzeci Świat (Kraje rozwijające się) to powstałe w okresie zimnej wojny określenie państw nie należących do bloku zachodniego, w którym dominował kapitalizm, ani wschodniego, gdzie dominował ustrój socjalistyczny. Do krajów Trzeciego Świata zaliczonych było ponad 130 państw...

Amerykańskie supermocarstwo - USA po II wojnie światowej

Decyzja Kongresu w sprawie ograniczenia zaangażowania w Ameryce Środkowej doprowadziła do ujawnienia, że amerykańska broń sprzedawana była do Iranu - co łamało narzucone przez same USA embargo na handel z tym krajem - a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczano na nikaraguańskich contras.

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

W rozwijającym się ładzie napotykamy na wizję systemu utopijnego, który się rozwija wizja ta sięga zmian w bloku wschodnim, co zmuszało USA do adiustacji strategii. USA – polityka nie mogła opierać się na strategii powstrzymywania, celem stało tworzenie się warunków w których ZSRR będzie wiarygodnym i...

Wojna w Korei

 

Korea w czasach nowożytnych była królestwem podporządkowanym Cesarstwu Chińskiemu. W końcu XIX w. w związku z restauracją Meiji w Japonii, skrajnym osłabieniem Cesarstwa Chińskiego po wojnach opiumowych i "powstaniu bokserów" stała się terenem rywalizacji carskiej Rosji i zmodernizowanej Japonii. W...

Przyczyny i przejawy bezpośredniego zaangażowania się USA w Wietnamie

Gdy Kongres USA uchwalił rezolucję, która uprawniła prezydenta L.

Wpływ konfliktu wietnamskiego na opinię publiczną Zachodu i USA

Jeśli chodzi o USA to nie będę się powtarzać. Opinia publiczna była zszokowana kataklizmem i rozmiarem zbrodni dokonywanych w Wietnamie. Nie rozumiano celu obecności wojsk USA w Wietnamie. Chciano powrotu mężów i synów. Relacje telewizyjne były szokujące. Nikt nie chciał wojny. Powstały...

Ameryka po wojnie secesyjnej

Przedstawiciele radykalnego odłamu Partii Republikańskiej, który zdobył przewagę w Kongresie, postanowili w odwecie narzucić Południu nowy program, znany pod nazwą „rekonstrukcji kongresowej".

USA, Wielka Brytania i Francja wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej

 

Państwa Ententy oraz USA, które przystąpiły do wojny w IV 1917 (wcześniej prowadziły politykę izolacjonizmu), traktowały sprawę polską jako wewnętrzny problem Rosji. Sytuacja to zmieniła się w 1916, po wydaniu prze Niemcy i Austro-Węgry Aktu 5 listopada, który miał przyciągnąć polskich rekrutów...

USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

 

„Sprawa polska” to termin, którego treść w ciągu ponad 200 lat funkcjonowania kilkakrotnie ulegała zmianie. Dla Europy i świata zawsze jednak oznaczał sytuację kłopotliwą, niewygodną, zmuszającą do przypomnienia sobie o publicznie głoszonych ideałach i wcześniejszych deklaracjach, często...

RPA i apartheid

W roku 1955 Afrykański Kongres Narodowy i organizacje o zbliżonych poglądach utworzyły Kongres Ludowy; wydał on Kartę Wolności nawołującą do przyznania równych praw wszystkim obywatelom bez względu na rasę.

Ku Secesji Stanów Zjednoczonych ( Geneza wojny )

Jednocześnie zaznaczyli, że nie przestrzeganie aktu o zbiegłych niewolnikach lub zniesienie przez Kongres niewolnictwa w dystrykcie Kolumbii oraz zakaz sprowadzenia niewolników do Utah i Nowego Meksyku doprowadzi do zerwania z Unią. Piąta poprawka do Konstytucji gwarantowała bowiem, że Kongres nie może nikogo pozbawić jego własności.

Amerykański system oświatowy

Pierwsza z nich, zatwierdzona przez Kongres w 1862 r. Druga ustawa Morilla, zatwierdzona przez Kongres w 1897 r.

Historia Powszechna: Ład Wersalsko - Waszyngtoński

Historia powszechna XX wieku Ład wersalsko-waszyngtoński I.System wersalski: (hegemonia Francji w Europie, sankcjonował wpływy Anglii na bliskim i środkowym wschodzie, umacniał prestiż Japonii na arenie międzynarodowej 1.Konferencja paryska ? 18 stycznia 1919 a)Uczestnicy: 27 krajów bez Rosji i krajów zwyciężonych: Francja, Anglia, Włochy, Usa, Belgia, Boliwia, Brazylia, Chiny, Czechosłowacja, Ekwador, Grecja, Gwatemala, Haiti, Hidżaz, Honduras, Japonia, Jugosławia, Kuba,

Amerykańska interwencja w Panamie

PANAMA Republika Panamy – państwo w Ameryce Środkowej nad Atlantykiem i Pacyfikiem graniczące z Kolumbią i Kostaryką. Powierzchnia: 77082 km kwadratowych (łącznie ze strefą kanału). Stolica: Panama City. Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 9 prowincji i 3 indiańskie kręgi autonomiczne. Większą część kraju zajmują góry i wyżyny. Najwyższe szczyty: Chinqui – 3478 m n.p.m., Santiago – 2826 m n.p.m., na wybrzeżach niewielkie mielizny. Klimat ...

Kryzys kubański

Kongres USA w pełni poparł politykę prezydenta, wyrażając 7 września 1962 r.

Kongres – uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych (USA)

Charakterystyka Kongresu  - Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu - każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa - Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata - Senat: 100 członków; kadencja trwa 6 lat - członkowie Izby reprezentują naród, a członkowie Senatu – stany - najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują ...

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Kongres Kontynentalny. II Kongres Kontynentalny uchwalił 4 VII 1776 r. Władzę ustawodawczą posiada dwuizbowy parlament – Kongres Stanów Zjednoczonych.

Kwestia zjednoczenia Korei - Wojna koreańska

W wojnie koreańskiej (1950 - 1953) koalicja Narodów Zjednoczonych pod przywództwem USA wspierała Koreę Płd., natomiast Koreę Płn. Związek Radziecki i komunistyczne Chiny. Wojna utknęła w martwym punkcie, czego rezultatem był powrót do politycznego status quo. Atmosfera zimnej wojny doprowadziła do...

PIERWSZY ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Istnieją 2 etapy rokowań rozbrojeniowych:

-  1946 - 1985,

-  1986 - do dnia dzisiejszego,

Rozbrojenie jest ważnym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rozbrojenie - oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej, ustalenie pułapów...