Kończyny dolne

Czytaj Dalej

MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

Uwzględniając ten sam podział topograficzny, który stosowaliśmy przy opisie mięśni kończyny górnej, dzielimy umięśnienie kończyny dolnej na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, goleni i stopy.

Proteza kończyny dolnej

proteza kończyny dolnej; sztuczna kończyna dolna lub część kończyny dolnej zastępująca brakującą kończy­nę dolną lub jej część.

Jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku urazu kończyny dolnej?

Do kości kończyn dolnych są przyczepione silne mięśnie należące do największych w całym orga­nizmie. W przypadku urazu kończyny dolnej należy prze­strzegać określonej kolejności postępowania.

Przykurcz ischemiczny Volkmanna kończyny dolnej

Zwraca się jednak uwagę na fakt, że w obrębie kończyny dolnej częściej czynnikiem sprawczym jest stłuczenie, zwłaszcza łydki, a także zespoły ciasnoty przedziałów powięziowych. Obraz zmian klinicznych w obrębie kończyny dolnej może być bardziej zróżnicowany.

Staw biodrowy protezy kończyny dolnej

staw biodrowy protezy kończyny dolnej; sztuczny staw biodrowy przeznaczony do -> protezy całej kończyny dolnej. protezy kończyny dolnej, spełnia rolę elementu dynamicznego.

ŻYŁY KOŃCZYNY DOLNEJ

Poza tym układ żył głębokich kończyny dolnej ma szereg specjalnych, miejscowych urządzeń mechanicznych, które w czasie ruchu kończyn) wpływają korzystnie na drożność żył oraz na przyspieszenie prądu krwi żylnej.

Staw kolanowy protezy kończyny dolnej

protezy kończyny dolnej może być kontrolowana przez mięśnie prostowniki uda, -> ustawienie protezy, względnie blokadę ruchu. protezy kończyny dolnej.

Żyły kończyny dolnej

Kończyna dolna, podobnie jak górna, ma dwa zasadnicze prądy krwi żylnej, dwie drogi żylne: 1) jedną powierzchowną, która skupia się w żyłach odpiszczelowej i odstrzalkowej (v. pośladkowe górne i dolne.

Staw skokowy protezy kończyny dolnej

staw skokowy protezy kończyny dolnej; łączy -> stopę protezy kończyny dolnej z częścią goleniową protezy i umożliwia ruchy zginania grzbietowego oraz podeszwowego stopy. protezy kończyny dolnej.

Mięśnie obręczy kończyny dolnej

Ogółem okolica obręczy kończyny dolnej zawiera trzynaście mięśni. Grupę mięśni brzusznych tworzą: 9) zasłaniacz wewnętrzny, 10) bliźniaczy górny, 11) bliźniaczy dolny, 12) czworoboczny uda i 13) zasłaniacz zewnętrzny.

Uszkodzenia kończyny dolnej

Dzielimy na łonowe (górne), gdy głowa znajduje się przed panewką i zasłonowe (dolne), gdy głowa kości udowej znajduje się poniżej panewki (ryc. dolny kąt.

Wyrównanie skrócenia kończyny dolnej protezowe

wyrównanie skrócenia kończyny dolnej protezowe; wyrównanie krótszej kończyny dolnej' mające formę protezy. Składa się ze stopy, części goleniowej oraz rodzaju leja ujmującego stopę, goleń, a często także udo skróconej kończyny dolnej.

Leczenie doznań i bólów fantomowych u pacjentów po amputacji kończyny dolnej

U cho- rych z przewlekłą chorobą niedokrwienną kończyny dolnej stały dopływ bodźców czuciowych spowodował powstanie schematycznej reprezentacji kończyny, która została wbudowana w ośrodkowy układ nerwowy.

Sandał ortezy kończyny dolnej

sandał ortezy kończyny dolnej; obej­mujący stopę element konstrukcyjny -» ortezy kończyny dolnej. Umożliwia zmianę obuwia u osób zaopatrzonych w ortezę kończyny dolnej.

Stopa protezy kończyny dolnej

stopa protezy kończyny dolnej; stały element konstrukcyjny -> protezy goleni, uda oraz całej kończyny dolnej, umieszczony na ich obwodowym końcu i połączony z częścią goleniową protezy bezpośrednio lub za pośrednictwem -> stawu skokowego protezy kończyny dolnej.

Orteza kończyny dolnej

dolnej jest -> stymulator. też: rozwórka Koszli; wkładka ortopedyczna; szyna Thomasa; orteza kończyny dolnej detorsyjna; parapodium; poduszka Frejki; klatka szwedzka; szyna St.

Orteza kończyny dolnej korekcyjna

wkładka supinująca, or­teza kończyny dolnej detorsyjna; za­sady układu trzech sił równoległych działających na tej samej płaszczyź­nie, lecz nie wzdłuż tej samej linii, np.

Orteza kończyny dolnej odciążająca

orteza kończyny dolnej odciążająca; podpierająca masę ciała, wyłączająca niewydolne struktury podpórcze lub zmniejszająca naciski jednostkowe na te struktury. kończyny dolnej ma najczęściej postać konstrukcji szy­nowo-opaskowej, np.

proteza całej kończyny dolnej

proteza całej kończyny dolnej; sztu­czna kończyna dolna składająca się z w kosza biodrowego, części udo­wej, goleniowej oraz stopy protezy z mechanizmami ruchowymi: -> staw biodrowy, -> staw kolanowy oraz czę­sto również -> staw skokowy.

Kości obręczy kończyny dolnej

Brzeg przednio-dolny posiada guzek zasłonowy tylny. Powierzchnia dolna przechodzi w bruzdę zasłonową. Gałąź dolna ma dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną.