Końcówka fleksyjna

Czytaj Dalej

Końcówka wyspecjalizowana protezy kończyny górnej

końcówka wyspecjalizowana protezy kończyny górnej; przyrząd często w postaci narzędzia, przeznaczony do wykonania ściśle określonych czyn­ności, umieszczony na obwodowym końcu protezy kończyny górnej. Roz­różnia się k. w. protezy kończyny górnej czynne i bierne. Czynne odznaczają się ruchami...

OPYLAJĄCA KOŃCÓWKA

OPYLAJĄCA KOŃCÓWKA — część składowaopylacza; nic rozpyla proszku, ponieważ dokońcówki dopływa mieszanina powietrza z proszkiem,lecz nadaje odpowiedni kształt chmurzepowstałej z mieszaniny powietrza i proszku; dziękiniej można kierować tę chmurę na opylane przedmioty.Najczęściej spotyka się...

ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA

ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA — część składowaopryskiwacza ciśnieniowego, w której przepływającapod ciśnieniem ciecz ulega rozpyleniuna drobne krople. Końcówki rozpylające mogąbyć s z c z e l i n o w e — ze szczeliną płaską lubszczeliną ostrą, u d e r z e n i o w e lub wi r o...

Jak rozwija się fleksyjny system języka dziecka?

Zarębina) można ustalić kolejność pojawiania się form fleksyjnych rzeczownika. Dopiero w wieku przedszkolnym zmniejsza się liczba błędów w formach fleksyjnych i koniugaeyjnyeh.

ZŁAMANIA KOMPRESYJNO-FLEKSYJNE ODCINKA PIERSIOWEGO

Złamania te wymagają unieruchomienia początkowo w gorsecie gipsowym reklinującym. Szczególnie ważne jest odtworzenie właściwej osi kręgosłupa w złamaniach przebiegających ze zmiażdżeniem przedniej krawędzi trzonu. Brak reklinacji może dać powikłania późne w postaci objawów związanych z ciasnotą...