Koń trojański

Koń trojański

Czytaj Dalej

Koń trojański

Koń trojański - oprogramowanie używane w środowisku hakerskim, umożliwiające zdalne przejęcie kontroli nad komputerem - zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polega na przesłaniu nie ujawnionej procedury zapisanej w programie, a jakiekolwiek uruchomienie programu powoduje wykonanie tej...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - HISTORIA WOJNY TROJAŃSKIEJ I JEJ PRZEBIEG („ILIADA”)

Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żonę Henelaosa. W całej...

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Historia Polski i trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości miały ścisły związek ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Najbardziej wrażliwi, czyli artyści, postrzegali Ojczyznę jako jedną z wartości najważniejszych. Często, gdy prawie całe społeczeństwo traciło nadzieję na jej...

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Historia Polski i trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości miały ścisły związek ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Najbardziej wrażliwi, czyli artyści, postrzegali Ojczyznę jako jedną z wartości najważniejszych. Często, gdy prawie całe społeczeństwo traciło nadzieję na jej...

Pochodzenie i udomowienie koni

Za sprawę obecnie bezsporną uważa się, że kolebką rodziny koniowatych jest Ameryka Północna. Ich protoplastą był Eohippus występujący na tym kontynencie w eocenie trzeciorzędu. Eohippns był zwierzęciem wielkości lisa, palcochodnym, o kończynach pięciopalczastych.

U kolejnych form Eohippusa...

Wojna Trojańska

Wojna trojanska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos (Homer, poeci cykliczni), potem liryka chóralna i tragedia grecka.

Wg nich przyczyną wojny trojańskiej była skarga Gai - Matki Ziemi z powodu nadmiernej liczby...

Rozmnażanie się koni

Dorosłe samce konia są nazywane ogierami, sa­mice klaczami, a młode osobniki źrebiętami. Wy­kastrowany ogier to wałach. Klacze wchodzą w okres dojrzałości płciowe pomiędzy 15 a 24 miesiącem i zachowują zdolność do rozrodu przez całe życie. Okres ciąży trwa u nich od 325 do 400 dni, rodzą one...

Umaszczenie konia

Barwa okrywy włosowej konia, czyli jego umasz­czenie. może być rozmaita. Wyróżnia się nastę­pujące maści: gniada, kara, kasztanowata, siwa, bułana i tarantowata. Białe fragmenty sierści na czole konia są nazywane gwiazdkami, a w dolnej części nóg - skarpetami. Koń maści gniadej ma...

Rasy koni

Znamy około 100 ras konia domowego. Ze wzglę­dów użytkowych można je podzielić na cztery główne kategorie. Są to grupy ciężkich koni pociągowych, lekkich koni pociągowych (obie nazywane końmi zimnokrwistymi), wierzchowców (koni gorącokrwistych) i kucyków. Główną rasą z grupy ciężkich koni...

Konie wierzchowe czystej krwi

Najsłynniejszą rasą konia wierzchowego są konie arabskie. Ich prawdziwe pochodzenie otacza mrok tajemnicy i krążą o nim rozmaite legendy, jednak przypuszcza się, że rasa ta powstała w Arabii w VII wieku naszej ery. Araby są zwierzętami o bardzo harmonijnej budowie ciała i odznaczają się dużą...

Koniowate - Konie, osły i zebry

Konie, dzikie osły i zebry należą do rodziny Equidae. W obrębie jednego rodzaju jest siedem gatunków. Ich wielkość wynosi od 2 metrów długości ciała u afrykańskiego dzikiego osła, do 2,75 metra u zebry Grevy'ego. Wśród gatunków: Koń Przewalskiego (Equus przewalski) Koń domowy (Equus...

O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Kasprowicza

O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Kasprowicza, wyd. we Lwowie 1906; pisane poet. prozą, o niejednorodnym charakterze (obok przeważających liryków - liryzowane opowiadania, opowiadania groteskowe itd.). Obok liryki nastrojowej nadają ton zbiorowi dwie grupy utworów: 1) miniatury...

HELENA TROJAŃSKA

Piękna Helena, mit gr. najpiękniejsza i najbardziej pożądana z kobiet, córka Zeusa (który przybrał kształt łabędzia) i Ledy, wykluta z tegoż jąja, co Kastor i Polluks, siostra Klitajmestry. Ubiegali się o nią najwięksi bohaterowie Grecji. Za radą Odyseusza, który także pragnął jej ręki, jej ojczym...

HIPPICA, TO JEST O KONIACH KSIĘGA

Pierwsze polskie dzieło o hodowli, ujeżdżaniu i leczeniu koni (1603) marszałka wielkiego litewskiego Krzysztofa Mikołaja Dorohostajskiego, kilkakrotnie wznawiane, popularne w XVII i XVIII w.

JASIO KONIE POIŁ

Bardzo popularna w folklorze europ, i światowym pieśń balladowa (w Polsce ok. stu odmian drukowanych) o dziewczynie uprowadzonej z domu przez uwodziciela imieniem Jaś (w wersjach fr. Renaud, nm. Ulrich, Ulinger, flam. i duń. Halewijn), który ją zabija w lesie a. topi w rzece, a niekiedy sam zostaje przez nią...

KON TIKI

Tici Viraęocha, bóstwo pra-Inków, które stworzyło świat i ludzi, a. bóg słońca Inków, a. wg innej legendy olbrzym, król Peru, który wyruszył na Pacyfik tratwą z drzewa balsa wraz z grupą swych białych, brodatych poddanych.

„Kon-Tiki" nazwa tratwy z pni drzew balsa, na której uczony norweski Thor Heyerdahl...

SĄD PARYSA, krolowica trojańskiego

SĄD PARYSA, krolowica trojańskiego, bezim. wierszowana przeróbka łac. dramatu niem. humanisty J. Lochera Iudicium Paridis (1502), wyd. w Krakowie 1542 uH. Wietora; przedtem wyst. w wersji oryginalnej 1522 na dziedzińcu wawelskim w obecności Zygmunta I i Bony oraz dworu, przez uczniów Akad. Krak., w reż...

KOŃ

Zob. Bachmaty; Chabeta; Chomąto; Cug; Cugle; Drygant; Duha; Dzianety; Hippica; Houyhnhnms; Kantar, Kobyła; Lejce; Luzak; Mierzyn(ek); Oblader; Obladra; Ogłowie; Podjezdek; Podkowa; Podogonie; Rumak; Strzemię; Szkapa; Szleja; Szory; Świerzopa; Uzda; Wałach; Wodze; Wóz.

Chody koni: Stęp powolny...

TROJAŃSKA WOJNA ok. 1200 p.n.e.

Jest wysoce prawdopodobne, że historia wojny trojańskiej przedstawiona w zmitologizowa-nej formie w „Iliadzie" Homera oparta jest na faktach historycznych. W starożytnych zapisach znajdują się imiona zamieszczone w utworze Homera, a dowody archeologicz­ne potwierdzają tezę o najazdach Greków achajskich w...

Koń

Już w jaskiniach ze starszej epoki kamiennej (obrazy naskalne) spotykamy często przedstawienia koni, aż do epoki przemysłowej w większości kultur odgrywały one wielką rolę, stąd bogata symbolika, która łączy się z tym zwierzęciem.

Pierwotnie konia pojmowano najczęściej jako istotę chtoniczną...