Komunizm

Komunizm

Czytaj Dalej

Komunizm - Blok komunistyczny

Komunizm wydawał się mieć największą siłę przebicia w połączeniu z nacjonalizmem i antykolonializmem; komunizm nie zatryumfował na Malajach, gdzie uważany był za ideologię chińskiej mniejszości, lecz stał się siłą dominującą w Wietnamie, skąd wyrzucono Francuzów, po czym nastąpił podział kraju na cześć północną, rządzoną przez komunistów, i południową, w której panował ustrój kapitalistyczy (1954).

Komunizm - Informacje Ogólne

Pierwszym gwozdziem do trumny komunizmu stalo sie wybranie na papieza polskiego kardynala Karola Wojtyle. Jednak prawdziwy koniec komunizmu w Europie mozliwy byl dopiero z chwila zmiany kierownictwa w radzieckiej metropolii, gdzie I sekretarzem KPZR zostal reformator - Michail Gorbaczow (w 1985 roku).

Nazizm i komunizm

Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej. Dlatego właśnie komunizm kojarzy nam się z przemocą i nienawiścią.

Socjalizm i komunizm

Podał środki przeciwstawianiasię komunizmowi, a w konkluzji stwierdził, że opiera się on na ateizmie, religię zaś uznaje zaideologię rozwiniętą przez jedną klasę społeczną w celu narzucenia swej dominacji biednym i robotnikom,tak więc komunizm jest całkowicie perwersyjny i w żadnej dziedzinie nie można dopuścić dowspółpracy z nim, jeżeli chce się ratować chrześcijańską kulturę.

Dlaczego komunizm w Polscę upadł?

Wszyscy bali się nadejścia Rosjan, którzy w mig „zaprowadziliby porządek” Dlaczego komunizm upadł? Komunizm w Polsce był tak niedoskonałym ustrojem, że musiał, prędzej czy później, upaść.

Upadek komunizmu

Poza Europą komunizm przetrwał w krajach takich jak Kuba czy Chiny, ale na przykład niektóre państwa afrykańskie, pod wpływem wydarzeń 1989-90 roku, odeszły od systemu jednopartyjnego.

Utopia jako sposób wyrazu myśli politycznej. Utopizm komunizmu

Ostatni szczebel na drabinie rewolucji społeczno politycznej Karola Marksa- Komunizm. Przykładowo - żeby daleko nie szukać - komunizm.

Systemy totalitarne zniewolonej Europy: niemiecki faszyzm, radziecki komunizm. Dwie drogi rozwoju Europy po II wojnie światowej

Głównym sprawcą wyrzeczeń i cierpień wielu ludzi, obok faszyzmu stał sie komunizm. Komunizm niewątpliwie wyniszczał całe narody.

Faszyzm i komunizm - Ideologia faszyzmu

Komunizm, ideologia skrajnie lewicowa, głosząca zasady społeczeństwa bezklasowego, równości w podziale dóbr, a w związku z tym zniesienie własności prywatnej. Komunizm jako system oficjalnej ideologii państwowej upadł w Europie pod koniec lat 80.

Komunizm

KOMUNIZM początkowo nie czyniono rozróżnienia między ideologią socjalistyczną a komunistyczną, jednak w końcu XIX wieku kształt komunizmowi nadał Lenin, kładąc nacisk na rewolucyjne metody działania, podczas gdy dawni socjaliści przyjęli nazwę socjaldemokratów i wykluczyli rewolucyjne metody działańleninizm - doktryna oparta na marksizmie, stworzona przez Włodzimierza Iljicza Lenina (właściwie Włodzimierz Iljicz Uljanow), zawierająca nowe tezy: - partia ...

Świat współczesny - zbrojenia, upadek komunizmu, demokracja rynkowa, konflikty religijne, nacjonalizm i rasizm

Nie istnieje komunizm, ale są komuniści, którzy w dalszym ciągu pozostają na stanowiskach administracji państwowej i gospodarczej.

Komunizm światowy

Zaznaczono w nim, że katolik przekraczając zakaz jako apostata odwiary katolickiej ściąga na siebie ekskomunikę specjalnie zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej i niemoże być dopuszczony do sakramentów, gdyż komunizm jest materialistyczny i antychrześcijański.

Upadek komunizmu w Bułgarii

Przez cały grudzień w stolicy Bułgarii odbywały się masowe demonstracje, organizowane pod hasłami natychmiastowego demontażu komunizmu i przejścia do wielopartyjnej demokracji.

Komunizm a Rosja Radziecka, Związek Radziecki w latach 1917-1924. Analiza struktury, celów i ich realizacji przez system sowiecki.

W rzeczywistości komunizm jest jedynie ideologią, na gruncie której wyrosła doktryna bolszewicka.

CHRZEŚCIJANIE W EUROPIE WSCHODNIEJ. OD UPADKU KOMUNIZMU DO NIEZNANEJ WOLNOŚCI - Konkluzja

Szybko jednakodkrywa się, że samo istnienie demokracji, osiągnięcie niepodległości narodowej iwyzwolenie od komunizmu nie stanowiły jeszcze chrześcijaństwa.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a komunizm

Ma-jakowskiego beształ za „komunizm chuligański”.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Prezydentura Ronalda Reagana

 

Ostry kryzys międzynarodowy 1979-1980 roku zbiegł się w czasie z ponow­nym zaostrzeniem konfliktu bliskowschodniego, z początkiem ostrej fazy kryzy­su systemowego w Polsce, z dojściem do władzy w USA Ronalda Williama Reagana.

Reagan - były aktor, działacz związkowy, gubernator stanu Kalifornia...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Pozaeuropejskie kraje komunistyczne

Upadek komunizmu w Związku Radzieckim dopro­wadził do uniezależnienia się tych krajów od Moskwy, bądź też (Wietnam) ponownego zbliżenia do Chin.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Polska słabym ogniwem systemu komunistycznego. Kryzys polski

  Wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu i przełamania podziału świata na dwa systemy, a w ślad za tym likwidacji ładu jałtańsko-poczdamskiego miały miejsce jednak w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będących od co najmniej 1956 roku słabym ogniwem systemu.