Kompozycja kulisowa

Kompozycja kulisowa

Kompozycja (perspektywa) kulisowa – sposób oddawania głębi obrazu, odkryty już w prehistorii (ok. 20-15 tys. lat p.n.e.). Polega na tym, że elementy dalsze są częściowo zasłonięte przez elementy bliższe. Kompozycja kulisowa przez człowieka pierwotnego często była stosowana razem z kompozycją...

Czytaj Dalej

SONET, kunsztowna kompozycja stroficzna złożona z 14 wersów

wprowadzony został przez Sonety krymskie i odeskie Mickiewicza, które inspirowały rozwój cyklu sonetowego jako lirycznego odpowiednika poematowej kompozycji epickiej (poemat opisowo-podróżniczy, romansowy, biogr.

Fryderyk Chopin

Mazurki są liryczne i intymne, natomiast walce -to błyskotliwe kompozycje salonowe.

Symultanizm, symultaniczna kompozycja, synoptyka

Kompozycjesymultaniczne w sztuce staroż. Apollinaire'a jako określenie kompozycji budowanychna zasadzie kontrastów koloryst, charakterystycznychdla malarzy z kręgu —> orfizmu.

Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw, stoisk handlowych

Rodzaje układów kompozycyjnych Wszystkie zasady kompozycji na płaszczyźnie dotyczą również kompozycji przestrzennych. Kompozycja w oknie wystawowym nie może być przypadkowa – musi być odpowiednio dobrana.

Ars antioua - Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus

Klauzule Perotinusa stanowiły nowe opracowanie wybranych frag­mentów kompozycji z Magnus liber organi Leoninusa. Niektóre były krótsze niż odpowiadające im fragmenty organum, inne miały postać kompozycji bardziej rozbudowanych.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - KOMPOZYCJA, NARRACJA, JĘZYK

  Kompozycja utworu to cztery pory roku. Ta kompozycja kształtuje rozległość ujęcia tematu.

Które utwory literatuey swiatowej podobaly Ci sie, a które nie i dalczego ?

Mam tu na mysli nie tyle piekno samo w sobie, lecz calosc pracy artystycznej nad dzielem zwiazanej z jego kompozycja, harmonia, uzyciem odpowiednich srodków, podkreslajacych glówny temat utworu. Tym niemniej sposób kompozycji dziela i sama scena smierci Rolanda to niebywaly popis kunsztu przedstawiania symbolicznego.

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

 • rymy parzyste • precyzja kompozycji (regularność) • parabolizm składniowy (podobieństwo składniowe, występują regularnie te same elementy) • wiersz zdaniowy (koniec wers, koniec zdania) • rozkaźniki • apostrofy  Archaizmy: • leksykalne (wyrazy dziś nie używane) • fonetyczne (wyrazy o zmienionym brzmieniu) • składniowe (dawne zasady budowy zdania, które dzisiaj już nie funkcjonują) • fleksyjne ...

EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka

EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka, gatunek powst. Kompozycja ta służyła celom dydakt.

KOMPOZYCJA dzieła literackiego

, będąc układem zindywidualizowanym, stanowi jednak w mniejszym lub większym stopniu realizację pewnych ponadindywidualnych schematów kompozycyjnych właściwych dziełom danego typu, jest podporządkowana każdorazowo określonemu zespołowi norm kompozycyjnych, utrwalonych w tradycji poszczególnych rodzajów i gatunków literackich.

Muzyka XVIII wieku - Bach, Haendel, Haydn, Mozart

Jednak podstawową wartością symfonii Haydna, podobnie jak jego kwartetów smyczkowych i sonat, jest ich wspaniała kompozycja oraz typowa dla klasycyzmu harmonia. Ich kompozycje, z kolei, stanowią następny milowy krok do powstania wspaniałych symfonii dziewiętnastowiecznych.

Richard Wagner

Pomimo że uczył się tam tylko przez jeden rok, pokonując niechęć do teorii muzyki, opanował zasady kompozycji, a nawet napisał symfonię, trzy uwertury oraz kilka utworów fortepianowych - wszystkie nawiązujące do muzyki Beethovena. W kolejnych kompozycjach Wagnera wyraźnie widać wpływy Rossiniego oraz Belliniego.

Od Brahmsa do Mahlera - Johannes Brahms, Anton Bruckner, Richard Strauss, Gustav Mahler

Ich kompozycje, zarówno opery, symfonie, jak i poematy symfoniczne, były długie i skomplikowane. Poematy symfoniczne, które przyniosły Richardowi Straussowi popularność, utrzymane były właśnie w stylistyce bardzo bliskiej kompozycjom Liszta.

Muzyka elektroniczna

Sprawili to tacy kompozytorzy, jak John Tavener, który zastosował elektronikę w poważnych kompozycjach orkiestrowych.

Igor Strawiński

Król Edyp Neoklasyczny styl kompozycji Strawińskiego szedł w parze z fascynacją artysty starożytną Grecją, co znalazło odbicie w kilku jego utworach. Powstała w ten sposób kompozycje włączał później do swych koncertów.

Muzyka pop w Ameryce w latach 60.

dokonał się ogromny postęp w kompozycji i w warstwie tekstowej. Z czasem zaczęto tworzyć kompozycje dłuższe, o skomplikowanej linii melodycznej .

BAROK - W MUZYCE

kompozycjiepoki b. Z muzyki operowej, która stosunkowo wcześnie była w Polsceuprawiana (okres pierwszej świetności przypada na panowanieWładysława IV), nie zachowała się żadna kompozycja pol.

EPITAFION - IKONOGRAFIA

w Sofii); kompozycje horyzontalne stały się regułą dla wszystkich nast. z Ławry Troicko-Sergiejewskiej w Muzeum w Zagorsku); wiele podobnych kompozycji znajduje się w Muzeum Ros.

ETIOPIA, Abisynia - SZTUKA SAKRALNA

kompozycjami malowanymi temperą na płótnie i zawieszanymi lub przyklejanymi do ścian (np.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

W kompozycjiklawesynistów franc. - k a n t a t a (motet) solistyczna lubsolistyczno-chóralna o dużej bezpośredniości wyrazu uczuciowego(Couperin - motety i Leçons de ténèbres), styl kompozycjiszkoły organowej (przygrywki mszalne, msze, kolędy,a zwł.