Kompleks Ofelii

Kompleks Ofelii - zespół myśli i tendencji samobójczych, które pojawiają się u kobiet w związku z przeżytym zawodem uczuciowym. Nazwa kompleksu nawiązuje do imienia bohaterki dramatu Szekspira pt. Hamlet - Ofelii, która odrzucona przez ukochanego, utopiła się.

Czytaj Dalej

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastralny

Jest to kompleks koncentrujący się wokół lęku oraz przed brakiem oparcia i bezradnością.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleksy analne

sugeruje, że istnieją dwa odrębne kompleksy analne, jeden związany z tendencją do wydalania a drugi związany z tendencją do zatrzymywania.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks uretralny

Kompleks Ikara – charakteryzuje się następującymi cechami: skłonność do moczenia się w okresie dzieciństwa, gorące pragnienie nieśmiertelności, silny narcyzm, wzniosłe ambicje, które rozwiewają się w obliczu porażki.

Tunezja - Informacje ogólne

Tym bardziej, kiedy do dyspozycji gości pozostaje kompleks hoteli Les Oranges. Znajduje się tutaj również największe centrum terapii morskiej w obrębie morza oraz Instytut Piękności Nesri - kompleks gabinetów kosmetycznych.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

Nazwa czynnika Funkcje TFIID - TBP Przyłączanie się do TATA box ( rozluźnianie helisy DNA ) Umożliwianie TFIIB przyłączania się do DNA Regulacyjne ( aktywacja, represja ) TFIIB Umożliwianie łączenia się kompleksu polimerazy i TFIIF z DNA TFIIF Kierowanie polimerazy II RNA do promotora TFIIE Stymulacja aktywności TFIIH TFIIH Rozplatanie helisy DNA (aktywność helikazy ) Dostarczanie energii niezbędnej do zajścia reakcji ( hydroliza ATP ) ...

Proszę wyjaśnić termin kompleks kulturowy

Określimy samochodowym kompleksem kulturowym.

Co to jest Kompleks Edypa?

Zjawisko to Freud nazwał kompleksem Edypa z uwagi na jego podobieństwo do greckiego mitu o Edypie, który zabił swojego ojca i poślubił matkę.

KOMPLEKS

  KOMPLEKS (łc. kompleks Edypa, kompleks Elektry.

Domy dziecka

Kompleks kopciuszka stanowi jedną z odmian kompleksu różnicy.

Zjawisko eutanazji jako problem społeczny

Sytuacja przypomina stan sprzed ponad dwudziestu laty, kiedy Holendrzy uważali, że mogą przyjąć eutanazję, ponieważ są wolni od "kompleksu nazizmu", z którym się ona dotychczas kojarzyła.

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej (spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim użytkowaniu i zagospodarowaniu.

Kompleksy w psychoanalizie

Z wielu typów kompleksów, o jakich wypo­wiadają się psychoanalitycy, do naj­częściej analizowanych należy kom­pleks Edypa, pojawiający się u dziecka około 3—4 lat, gdy obraz matki jako osoby mu najbliższej zaczyna nabierać innego charakteru. Z bardziej popular­nych można wymienić: kompleks Herostratesa, kompleks Diany i in.

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY, koloidalnykompleks globowy silnie rozdrobnione,mineralne, organiczne i organicznomineralncstale cząstki gleb. gliny koloidalnej,czyli różnych glinokrzemianów, przeto typoweczarnoziemy mają większy kompleks sorpcyjnyniż np.

Kompleks przydatności rolniczej gleby, kompleks glebowo - rolniczy

Nazwy kompleksów gleb ornych pochodzą od nazw gatunków roślin wskaźnikowych,a wydzielamy je na podstawie następujących kryteriów: 1) charakter i właściwościgleby (typ, podtyp i rodzaj gleby, uziarnienie,stopień kultury, właściwości fiz.

Kraków - Nowa Huta

grupa pleszowska od stanowiska w rejonie Pleszowa), polgarskiego (grupa wycięsko-złotnicka od stanowisk w Wyciążu i Złotnikach na wschodnim obrzeżu omawianego kompleksu) i kultuiy badeńskiej (grupa zesławicka późnej fazy kultury badeńskiej, pokrewna grupie spiskiej).

Obrzydzenie do świata - Hamlet

Tymczasem z zagranicy wraca brat Ofelii i syn zabitego Polo-niusza, Laertes, i chce pomścić śmierć ojca. Ofelia wpada w obłęd i topi się.

TORRES VEDRAS, rozległy kompleks fortyfikacji ziemnych w Portugalii, na płn. od Lizbony

Garnizon tego kompleksu obronnego składał się z 25 tys.

Typologia narzędzi neolitycznych

Wyjątek stanowią przemysły należące do kompleksu kulturowego z ceramiką impresso-cardium w północnej części basenu adriatyckiego, zwłaszcza na Istrii.

Wstęp do motywu cierpienia

Jak widzimy, wielokrotnie przyczyną niepowodzeń, a więc i cierpień w życiu Judyma był jego kompleks pochodzenia społecznego.