Komornik

Czytaj Dalej

Komornik Sądowy

Począwszy od wyrażania swojej opinii co do kandydatów na aplikantów i asesorów oraz komorników, poprzez doskonalenie zawodowe komorników, do uprawnień nadzorczych.

Komornik

Wymagania wobec komornika Ustawa przewiduje szereg obostrzeń związanych ze stanowiskiem komornika. Kancelaria komornicza Komornik prowadzi kancelarię komorniczą i używa tytułu: : "Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w .

KOMORNIK

Komornicy krótka powieść (1900) Władysława Orkana (Franciszka Smreczyńskiego) o nędzy i wyzysku biedoty góralskiej.