Komórka chrzęstna

Czytaj Dalej

Historia Genetyki

Dziedziczenie cech intrygowało ludzkość już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia zmuszało ich do zastanawiania się: dlaczego to wszystko tak się dzieje? W przeszłości nasi przodkowie nie tylko dziwili się, ale i eksperymentowali wykorzystując dziedziczenie dla własnych celów...

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

Każdy żywy organizm, pomijając kontrowersyjne wirusy, składa się, z co najmniej jednej komórki. Różnorodność życia na Ziemi jest ogromna, jego istota jednak zawsze pozostaje taka sama. Jest nią komórka. Począwszy od prostych jednokomórkowych organizmów takich jak pierwotniaki, a na człowieku...

Przestrzenna organizacja komórki

Przestrzenna organizacja komórki: składniki plazmatyczne-cytoplazma, jądro komórkowe wraz z jąderkiem, mitochondria, siateczkę wewnątrzplazmatyczna, lizosomy i aparat Gogiego oraz plastydy, wystepujace tylko w komorkach roslinnych. Te skladniki to protoplast. Skłądniki nie plazmatyczne to niektóre wakuole...

Jak przebiega rozwój zarodka po zapłodnieniu?

Choć rosnące małe dziecko z miesiąca na miesiąc bardzo się zmienia, nic nie może się równać z tempem zmian zachodzących w ciągu pierwszych pięciu tygodni życia w tonie matki. Twoje życie zaczęło się jako zapłodnione jajeczko. Jeden z plemników ojca połączył się z matczyną komórką...

Zespół Downa

Zanim przedstawię w pełni ten termin, wrócę do historii powstania zespołu Downa. Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na odmienność dzieci z zespołem Downa od innych upośledzeń umysłowych był J. E Esquior. Miało to miejsce w 1838 r. Kolejną osobą, która zajęła się tym zagadnieniem był Suquin w 1844r. Natomiast autorem pierwszej opublikowanej pracy dotyczącej zespołu Downa był Longdon Down. Opisał on dwanaście cech wyglądu fizycznego charakterystycznego dla tego ...

Geriatria – wpływ procesów starzenia

GERIATRIA – WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ NA ORGANIZM LUDZKI Gerontologia – jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się i starości, zajmującą się szerokim zakresem zagadnień, od biologii i genetyki poprzez medycynę, psychologię po socjologię i demografię i nie należy jej zawężać do zagadnień medycznych. Geriatria – jest dziedziną medycyny dotyczącą fizjologicznych i patologicznych aspektów starzenia się człowieka oraz problemów klinicznych ...

MEJOZA

Podział jądra komórkowego, a tym samym komórki, na cztery potomne, o zredukowanej liczbie chromosomów. Do cech charakterystycznych mejozy możemy zaliczyć:

-    dwa cykle podziałowe jądra komórkowego, pomiędzy którymi nie zachodzi replikacji DNA;

-    zachodzi w komórkach macierzystych komórek...

Układ krwionośny - Informacje Ogólne

Większość komórek każdego organizmu wymaga stałego zaopatrzenia w substancje odżywcze. Drobne zwierzęta wodne jak gąbki, parzydełkowce, żebropławy, płazińce i nicienie nie mają wyspecjalizowanego układu krążenia a jego funkcję przejmuje dyfuzja. Dla wyższych zwierząt dyfuzja nie wystarcza a jej...

Ruchy komórki

Przejawem wytwarzania przez komórkę energii mechanicznej jest zjawisko ruchu komórkowego. Omawiając zmienność kształtów komórki wskazaliśmy na zjawisko ruch u pełzakowate go. Ruch taki jest związany z występowaniem prądów protoplazmaty-cznych, wskutek których cytoplazma przelewa się do wytwarzanych przez...

Wrażliwość komórki

Ruch, a podobnie i niektóre inne czynności komórki , może powstawać w cytoplazmie, gdy na komórkę działają pewne czynniki zewnętrzne, np. mechaniczne lub chemiczne, zwane bodźcami. Mamy wtedy do czynienia z przejawami powszechnej , charak-terystycznej dla cytoplazmy w ogóle, zdolności oddziaływania na...

Odcinki wydzielnicze ślinianek

Odcinki wydzielnicze (albo odcinki główne) ślinianek mogą różnić się kształtem: mogą to być kuliste lub wydłużone pęcherzyki albo proste lub rozgałęzione cewki. Także rozmaita może być ich wewnętrzna budowa i czynność. Przede wszystkim różnić je może rodzaj komórek wydzielniczych...

ROZWÓJ JAJNIKA

Jajnik (ouarium)> podobnie jak jądro, powstaje z gonady niezróżnicowanej. Jego różnicowanie rozpoczyna się w 2 miesiącu życia zarodka. Do 5 miesiąca polega ono głównie na znacznym rozroście sznurów płciowych gonady na grubość . Tylko w pobliżu wnęki jajnika sznury te są cieńsze, łączą się z...

Dojrzewanie komórki jajowej

W końcowym stadium dojrzewania pęcherzyka jajnikowego komórka jajowa (oocyt I rzędu) osiąga około 0/2 mm średnicy. W dniu poprzedzającym jajeczkowanie następuje jej podział nierównomierny i równocześnie redukcyjny na oocyt II rzędu i na pierwsze ciałko kierunkowe. Każde z nich otrzymuje...

Jakie funkcje spełnia komórka?

Wszystkie stworzenia żywe są zbudowane z mikroskopijnych komórek. Ameba jest organizmem jednokomórkowym, ale nawet najmniejszy owad składa się z kilku milionów komórek - a organizmie ludzkim są ich miliardy. Typowa komórka roślinna jest otoczona cienką powłoką nazywaną błoną komórkową albo...

Co to jest komórka?

Wszystkie organizmy żywe - ludzie, zwierzęta i rośliny - są zbudowane z komórek. Te najmniejsze części składowe żywej materii są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg wszystkich procesów niezbędnych do podtrzymania życia. Wyobraź sobie, że w czasie wakacji znajdujesz się na plaży. Weź do ręki...

Zadania podstawowych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Ze względu na obszerne i wielorakie zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział pracy. Polega on na tym, iż ogół zadań dzieli się na odpowiednie części, czyli zadania cząstkowe, a te z kolei na dalsze elementy, doprowadzając do czynności elementarnych, dalej już niepodzielnych. W wyniku podziału pracy powstają określone stanowiska pracy i komórki organizacyjne. Stanowiskiem pracy jest odpowiednio ...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania- starzenie się człowieka-gerontologia

STARZENIE SIĘ CZLOWIEKA - GERONTOLOGIA - Z punktu widzenia biologii wyróżnia się trzy zjawiska, które łączą się z przemijaniem życia: - długowieczność rozumiana jako czas, który osobnik ma szanse przeżyć w optymalnych warunkach - starzenie się, podczas którego dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu - śmierć, która jest wydarzeniem kończącym życie. Śmierć nie musi wiązać się ze starzeniem, jednak prawdopodobieństwo jej wzrasta wraz z ...

Kultury in vitro roslin - rozmnazanie klonalne

Podział metod rozmnażania klonalnego Istnieje kilka sposobów rozmnażania klonalnego, a kryterium ich podziału stanowią predyspozycje poszczególnych jednostek rozwojowych rośliny( takich jak komórki, tkanki, organy) do różnicowania pąków przybyszowych ,zarodków Somatycznych oraz możliwość pobudzania do wzrostu pąków bocznych. W związku z tym wyróżnia się kilka możliwości, w jakich może zostać zapoczątkowane rozmnażanie wegetatywne roślin in vitro: ...

Hormony

HORMONY I ICH PODZIAŁ HORMON- chemiczny nośnik informacji przekazywanej pomiędzy komórkami danego organizmu lub wewnątrz danej komórki, działającej poprzez receptor. - HORMONY GRUCZOŁOWE · Podwzgórze- liberyny, statyny, dopamina, oksytocyna, wazopresyna · Przysadka mózgowa - przedni płat- somatotropina, tyreotropina, gonadotropiny, prolaktyna - tylny płat- oksytocyna, wazopresyna · Kora nadnerczy- kortyzol (glikokortykoidy), androgeny, aldosteron · Rdzeń ...

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

1 Pobudliwość i pobudzenie Pobudliwość i pobudzenie są to cechy żywych komórek. Pobudzenie jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem bodźców. W warunkach fizjologicznych bodźcami działającymi na przeważającą liczbę komórek w organizmie są substancje chemiczne. Komórki tworzące w organizmie narządy odbiorcze, czyli receptory, odbierają również ...