Komora gazowa

Komora gazowa

Czytaj Dalej

Stany skupienia wody - Stan gazowy - para wodna

Para występuje w każdej temperaturze. Im wieksza powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp.wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna...

Przystosowania liści rośliny okrytozalążkowej usprawniające wymianę gazową

Liście, dzięki swej budowie, są głównymi narządami rośliny, przez które obywa się wymiana gazowa związana z fotosyntezą i oddychaniem.

Przystosowanie zwierząt do wymiany gazowej z uwzględnieniem wpływu środowiska

Oprócz wymiany gazowej przez skrzela u ryb zachodzi oczywiście wymiana gazowa przez skórę.

Torebka i komora przyusznicy

Przyusznica objęta jest dość mocną powięzią (torebką), która do przodu przedłuża się na mięsień żwacz. Od torebki tej wnikają liczne przegrody w obręb gruczołu i dzielą go na poszczególne zraziki. Torebka ogranicza komorę przyusznicy i łączy się z powię-ziami sąsiadujących...

Zawartość komory przyusznicy

Przyusznica wypełnia komorę prawie całkowicie. Wewnątrz komory oprócz gruczołu znajdują się: 1) tętnica szyjna zewnętrzna, 2) żyła twarzowa tylna i 3) nerw twarzowy oraz 4) liczne węzły i naczynia chłonne. Najgłębiej położona jest tętnica szyjna zewnętrzna, która w miąższu gruczołu oddaje...

Komora przysadki

Komora przysadki jest przestrzenią kostno-włóknistą; składa się ona ze szkieletu siodła tureckiego i z opony twardej mózgowia uzupełniającej komorę kostną.

Komorę kostną tworzy głównie dół przysadki położony na dnie siodła tureckiego. Jak już wspomniano, przysadką wypełnia ten dół: z...

Komora włóknista przysadki mózgowej

Komora kostna, jak z powyższego wynika, jest niezupełna; jest ona otwarta bocznie i ku górze; uzupełnia ją komora włóknista utworzona przez oponę twardą. Opona twarda jak torebka obejmuje całą przysadkę, wyścieła ona ściany kostne siodła tureckiego i zamyka przestrzenie, gdzie ich nie ma, tzn...

Komory serca

W końcu 4 tygodnia po zespoleniu się obu ramion pętli sercowej w pojedynczą komorę serca , z jej ścian wewnętrznych, równolegle do bruzdy międzykomorowej , jako ślad tego zespolenia, wpukla się do światła komory fałd kształtu sierpa. Jest to zawiązek części mięśniowej przegrody...

Komora prawa serca

Komora prawa (venłriculus dexter) otrzymuje krew z przedsionka prawego przez ujście przedsionkowo-komorowe prawe i stosunkowo pod słabym ciśnieniem przez ujście pnia płucnego tłoczy ją do płuc. Dlatego też ściana komory prawej w stosunku do lewej jest cienka (około 5 mm), jak płaszczem obejmuje...

Komora lewa serca

Komora lewa (rentriculus sinisłer), jak wiemy, otrzymuje krew z lewego przedsionka przez ujście przedsionkowo-komorowe lewe i pod silnym ciśnieniem przez ujście aorty wtłacza ją do całego ustroju. Dlatego też ściana komory lewej jest gruba (około 15 mm), przeszło dwukrotnie grubsza niż...

Mięśniówką komór serca

Mięśniówką komór ma układ szczególnie zawiły i układ jej, dziś jeszcze niezupełnie wyjaśniony, różni autorzy tłumaczą w różny sposób. Na ogół daje się ona sprowadzić do typu budowy trój warstwowej, jaki występuje nieraz również i w innych wydrążonych narządach mięśniowych.

Możemy tu...

Komora lewa

Komora lewa (uentriculus sinister) ma kształt stożka, prawa (uentriculus dexttr) — trójściennej piramidy; jej ściana przednia jest największa, ściana tylna zwrócona jest do przepony, ściana przegrodowa wklęsła półksiężyców ato obejmuje komorę lewą. Przegroda międzykomorowa jest więc wypukła w...

Mięśniówka komór serca

Mięśniówka komór, znacznie grubsza w komorze lewej niż prawej, układa się na ogól w trzy warstwy nie dające się jednak wyraźnie i ostro odgraniczyć, ponieważ liczne włókna z jednej warstwy przechodzą w drugą. Włókna warstwy powierzchownej skośnie biegnące od pierścieni włóknistych ku dołowi...

Komora śluzowa

Ciśnienie wody wzrasta wraz z jej głębokością o 1 atmosferę na każde 10 metrów. Powoduje to konieczność sprężania powietrza wewnątrz keso­nu. Robotnicy pracujący w kesonie muszą się tam jakoś dostać i stamtąd wyjść. Jednak otworzenie zwykłych drzwiczek umieszczonych na wystają­cej z wody...

Co to są rozsadzacze gazowe i hydrauliczne?

Rozsadzacz gazowy składa się z perforowanego cylindra stalowego, wypełnionego środkiem chemicznym.

Co to jest spawanie gazowe?

W technologii spawania gazowego do rozgrzania łączonych elementów wykorzystuje się ciepło pło­mienia powstałego wskutek spalania mieszanki acetylenu lub propanu z tlenem.

Na czym polega spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej?

Odmianą spawania łukowego jest spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej.

KOMORA

W feudalnym mieszkaniu szlacheckim (XV-XVI w.) pomieszczenie do przechowywania ubrań, sprzętu, żywności, bielizny, odpowiednik zach.-europ. garderoby; alkierz (na Mazowszu i Kurpiach), kleć (na wschodzie Polski), w paro- a. kilkoizbowej chałupie polskiej niewielka izba mieszkalna, służąca nieraz także do...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Madagaskar. Komory. Dżibuti

 

Pozostawał we francuskiej strefie wpływów także Madagaskar (zwany po 1960 r. Republiką Malgaską). Rządził w nim autorytarny dyktator Philibert Tsiranana, obalony przez lewicującego adm. Didiera Ratsirakę, sprawującego władzę - mimo braku społecznego poparcia - od 1975 r. W 1975 r. Francja przyznała...