Komfort

Czytaj Dalej

Warsztat pracy umysłowej- jego wystrój, wyposażenie, estetyka, komfort czyli skuteczne czenie się

Komfort nauki, zwłaszcza nocą, zależy w dużej mierze od oświetlenia. Na komfort w pracy i samopoczucie wpływa także temperatura otoczenia.

Komfort pracy

komfort pracy; całokształt warun­ków otoczenia stworzonych ręką czło­wieka, które warunkują maksymalnie dobre samopoczucie.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA HIGROSTEROWANA,PRZEPŁYWA LAMINARNY I BURZLIWY,CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KOMFORT CIEPLNY

WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA KOMFORT CIEPLNY Do projektowania wentylacji wymagana jest między innymi znajomość danych klimatycznych powietrza zewnętrznego, przebieg ich zmienności w czasie oraz oddziaływanie na wentylowane pomieszczenie.