Kołobrzeg

Kołobrzeg

Czytaj Dalej

Kołobrzeg (j.ang)

The city has a long history. The first settlement was come into existence in Budziszyno, prabably on the turn of the eight century. In year 1000 Bolesław Chrobry established there the first Polish Bishopric. In 1255 year was established a new town on the right side of the Parsęta river. On the turn of the...

Kołobrzeg

Miasto na pograniczu Wybrzeża Trzebia­towskiego oraz Równin: Gryfickiej i Bia-łogardzkiej, przy ujściu Parsęty. 45 tys. mieszkańców. W 1000 Bolesław Chrobry założył tu biskupstwo. Kołobrzeg ponownie został przyłączony do Polski przez Bolesława Krzywoustego (1105, 1107) i schrystiani-zowany przez...

KOŁOBRZEG, prus. twierdza nad Bałtykiem na Pomorzu Zach.

W kampanii 1806-1807 bronił się tu garnizon (5,7 tys. żoł., 58 armat, 14 moździerzy) dowodzony przez mjr. Gneisenau i mjr. Schilla przeciwko oddziałom franc. i poi. z korpusu Mortiera. 14 III 1807 Francuzi zajęli Zelno i zaatakowali fortyfikacje w rejonie w. Majkule na zachód od K.

Potem walki...