Kolchicyna

Kolchicyna

Kolchicyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów o silnie toksycznym działaniu, także lek stosowany w leczeniu dny moczanowej. Otrzymywany jest z nasion zimowita jesiennego (Colchicum autumnale). Dawka śmiertelna to ok. 1 mg/kg masy ciała. W dawkach terapeutycznych wykazuje działanie przeciwzapalne, antymikrotubularne (zatrzymując podział komórki na etapie metafazy poprzez...

Czytaj Dalej

KOLCHICYNA

Pochodne kolchicyny to m.

Alkaloidy, nikotyna, kofeina, morfina

morfiny i kryptopiny /morfina, kodeina, tebaina, kolchicyna, kryptopina/; + alkaloidy karboliny /wazycyna,lub peganina, johimbina/; + alkaloidy grupy strychniny /strychnina, brucyna/; + alkaloidy sterydowe /solamina/; W lecznictwie używane są głównie sole alkaloidów, choć obecnie stosowane są coraz rzadziej.

Kwasy nukleinowe, mutacje, genetyka Mendla

iperyt - benzopiren - dym tytoniowy - alkaloid kolchicyna - stosowany jest do poliploizaci u roślin.

Mutacje genomowe i czynniki mutagenne

kolchicyna - alkaloid dezorganizujący wrzeciono kariokientyczne, nie hamując replikacji, uniemożliwia rozdział zrepliowanych chromosomów; kolchicyna stosowana jest powszechnie w rolnictwie w celu uzyskania poliploidalnych odmian pszenicy, kukurydzy itp.

Rola kwasów nukleinowych, mutacje, genetyka mendlowska

iperyt - benzopiren - dym tytoniowy - alkaloid kolchicyna - stosowany jest do poliploizaci u roślin.

Genetyka - pojęcia

Kolchicyna - związek chemiczny (alkaloid) zatrzymujący podział jądra w metafazie.

Glistnik jaskółcze ziele

Od pewnego czasu bada się skuteczność leków zawierających chelidoninę w leczeniu nowotworów złośliwych (chelidonina jest trucizną mitotyczną, wpływającą, jak kolchicyna, na podział komórek).

Zimowit jesienny

W pewnym okresie stosowano pochodną kolchicyny - demekolcynę - do leczenia chronicznej białaczki. Kolchicyna jest trucizną mitotyczną, która hamuje podział komórek.

Alkaloidy roślinne. Rodzaje alkaloidów roślinnych, przykłady. Ich rola w organizmach roślinnych. Wykorzystanie.

kolchicyna, berberyna), natomiast bardzo łatwo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych.

Trujące rośliny

Nasiona zimowita (a także inne części rośliny)zawierają alkaloid- kolchicynę — jedną z największych trucizn roślinnych, toteżzatrucia kolchicyną należą do najcięższych u dzieci, zwykle też są śmiertelne.

Zimowit jesienny

Podobnie działa kolchamina, 7-8 razy mniej toksyczna od kolchicyny. Kolchicynę, ze względu na dużą toksyczność, stosuje się tylko w ostrych bólach dny bądź wcelu odróżnienia dny od chorób gośćcowych.

ALKALOIDY

Związek zwany kolchicyną, wykazujący działanie antymitotyczne, jest z powodzeniem stosowany przy określaniu kariotypu i hodowlach uprawnych roślin - w celu sztucznego uzyskiwania odmian poiipioidalnych.

ROŚLINY LECZNICZE

kolchicyna uzyskiwana z roślin rodzaju Ziemowit; morfina zawarta w maku lekarskim; glikozydy, zwłaszcza glikozydy nasercowe występujące w miłku wiosennym, digitalina w naparstnicy purpurowej.

Zapalenie stawu ramiennego

Co się tyczy zapalenia gośćcowego oraz w przebiegu dny, to poczesne miejsce w leczeniu zajmują leki specyficzne (sole złota, hydroksychlorokwina, D-penicylamina, leki cytotoksyczne - metotreksat, azatiopryna, cyklofosfamid -allopurynol, probenecyd, sulfinopyrazon, kolchicyna, ACTH, metylprednizolon).