Koła podbiegunowe

Czytaj Dalej

Jakucja - Informacje ogólne

Łaptiewów a Morzem Wschodniosyberyjskim leżą Wyspy Nowosyberyjskie - Ponad 40% obszaru republiki leży poza kołem podbiegunowym płónocnym - Większość powierzchni zajmują góry i wyżyny:     * Na wschodzie -Góry Wierchojańskie (wys.

Rosja - Informacje ogólne

Północna część kraju , o mroźnym klimacie , sięga z koło podbiegunowe północne . Ten ostatni chociaż położony poza kołem podbiegunowym jest portem nie zamarzającym .

NA KRESACH LASÓW, powieść W. Sieroszewskiego

Oparta na obserwacjach z wcześniejszego pobytu (1883-84) w osadzie jakuckiej Andyłach, za kołem podbiegunowym, przynosi studium przyrody, życia i obyczajów Jakutów, a na tym tle rysuje postać zesłańca pol.

Glenn Gould

Przez długi czas usiłował namówić szefów CBS na zorganizowanie imprezy, która byłaby parodią triumfalnego powrotu Horovitza - koncert na platformie wiertniczej za kołem podbiegunowym.

Produkcja roślinna.

Jęczmienia jary cechuje najkrótszy okres wegetacyjny z pośród wszystkich zbóż oraz duża odporność na niskie temperatury, dlatego na półkuli północnej uprawia się go nawet za kołem podbiegunowym. Najlepsze plony daje w warunkach klimatu umiarkowanego, a jego uprawa sięga po koło podbiegunowe północy.

Ocieplenie Ziemi- efekt szklarniowy

Dzięki temu, że większa część Grenlandii leży za kołem podbiegunowym, przybywa trochę lodu na wyżej położonych północnych krańcach wyspy, ale ubywa go o wiele więcej na niżej położonych terenach, szczególnie wzdłuż południowego i wschodniego wybrzeża.

Sprzęgło

Podwozie–stanowi grupę zespołów niezbędnych do przeniesienia energii otrzymywanej z silnika na koła pojazdu, oraz umożliwiający toczenie się i hamowanie pojazdu, a także kierowanie jego ruchem. W skład podwozia wchodzą: *mechanizmy napędowe-przenoszące moment obrotowy z silnika na koła napędowe pojazdu. *mechanizmy nośne i jezdne-które zespalają w całość wszystkie elementy podwozia z nadwoziem umożliwiających toczenie się pojazdu, oraz przeniesienie obciążeń ...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

  „Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.

 

Pewien dziennikarz, który zwiedził cały świat, powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że w każdym kraju, w którym był spotkał Polaków. Są oni na wszystkich kontynentach, pod kołem polarnym i w amazońskiej dżungli, w...

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE WWYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego miejsca w świecie - dąży zawsze...

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

42EGZYSTENCJA, Życie człowieka,rozważania o jego sensie i celowości.„Na szczycie góry jesteśmy bliżej nieba niż na równinie. Ale nie jesteśmy bliżsi temu, żebylatać”. Te słowa Simone Weil, francuskiej myślicielki, filozofa i etyka mówią o ograniczonościludzkiego poznania. W jakikolwiek sposób...

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Egzystecja, Życie człowieka,rozważania o jego sensie i celowości.

 

„Na szczycie góry jesteśmy bliżej nieba niż na równinie. Ale nie jesteśmy bliżsi temu, żebylatać”. Te słowa Simone Weil, francuskiej myślicielki, filozofa i etyka mówią o ograniczonościludzkiego poznania. W jakikolwiek sposób...

AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

Jednomiejscowy samolot myśliwski wyprodukowany w zakładach ame­rykańskich Bell Aircraft w 1938 r. Miał trójkołowe podwozie z kołem przednim, co w owych czasach było nowoczesnym rozwiązaniem. Sil­nik umieszczony za kabiną napę­dzał śmigło za pomocą długiego wału przechodzącego przez kabinę między...

HEINKEL HE 219 UHU - samolot

Konstruktorzy z zakładów Heinkla przystąpili w 1940 r. do pracy nad samolotem rozpoznawczym dale­kiego zasięgu z kabiną ciśnieniową i trójkołowym podwoziem z kołem przednim; opracowali również we­rsją tego samolotu jako myśliwca bombardującego oraz przeznaczo­nego do działań na dużej wysokości...

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Antropocentryzm i humanizm doby odrodzenia wyzwoliły w literaturze, a zwłaszcza w poezji, nurt autobiograficzny, nurt liryki osobistej o nastawieniu indywidualnym, nawet autentycznym. Podziw dla geniuszu ludzkiego, dla wszelkich talentów i działań twórczych, spowodował, że artyści czują się wyżsi nad...

Jan Kochanowski jako obywatel, myśliciel, artysta

Największym polskim poetą doby renesansu był Jan Kochanowski. Wypowiadał się on na wszystkie tematy, poruszał wiele problemów nurtujących współczesnego mu człowieka. Dowodem na to są oczywiście jego wiersze, bardzo osobiste, z których cały czas w trakcie lektury wyłania się podmiot liryczny...

Topos śmierci w literaturze.

„Śmierć jako temat poruszony w poezji”, „Rozważania o śmierci”, „Tanatos -bóg śmierci”, „Egalitaryzm śmierci”, „Śmierć i miłość”. Różnie być może sformułowany temat, który stawia wymagania, by prześledzić literackie ujęcia tego terminu.

Motyw śmierci należy do najważniejszych tematów sztuki...

Poezja Jana Kochanowskiego - wytwór XVI wieku i wartości ponadczasowe

Fraszki - można podzielić na trzy podstawowe grupy: żarty i anegdoty zaczerpnięte z codziennego życia oraz wiersze opisujące zabawy i biesiady - podst. rozrywki ówczesnej szlachty; wiersze, które na plan pierwszy wysuwają uczucie, przede wszystkim miłość; utwory refleksyjne i filozoficzno -...

"Dziady III" streszczenie

Prolog

Miejsce: Wilno, klasztor ojców Bazylianów, przerobiony na więzienie stanu. Cela więźnia.

Osoby: Więzień, Anioł Stróż, Duchy nocne, Aniołowie, Duch

Nad śpiącym Więźniem czuwa Anioł Stróż. Mówi, że na prośbę zmarłej matki Więźnia często przybywał do niego i kierował jego snami...