Klin odłamu

Klin odłamu

Czytaj Dalej

Empiryzm średniowieczny – Roger Bacon (odłam augustynizmu)

CECHY OXFORDZKIEJ SZKOŁY EMPIRYCZNEJ:

metafizyka w duchu Augustyna, nauka w duchu empiryzmu

ośrodek – Oksford, przedstawiciel – Bacon

poprzednicy:

szkoła w Chartres (kontynuacja, ale uzupełniona przez materiały dostarczone przez Arabów)

Oxfordzcy myśliciele: Alfred z Sareshel (Alfred Anglicus), Robert...

KLUB LITERACKI I NAUKOWY (KLiN)

KLUB LITERACKI I NAUKOWY (KLiN), stowarzyszenie grupujące humanist. Płoszewskiego, zalegalizowany 1932, KLiN organizował zebrania nauk.

KLIN

Klin klinem wybijać, łac. Wbijać klin (między dwie osoby) usiłować poróżnić, skłócić, powaśnić z sobą obie strony.

Klin podatkowy

Wprowadzenie podatków odrywa cenę otrzymywaną przez sprzedawcę od ceny płaconej przez nabywcę - klin podatkowy, a zatem uniemożliwia zrównanie krańcowy|kosztu krańcowego z krańcowa|użytecznością krańcową. Przez klin podatkowy rozumiemy tutaj wszystkie pozapłacowe koszty pracy i opłaty związane z zatrudnieniem pracownika.

Klin

1) —> drewno;

2) narzędzie drewn. lub metal,o trapezoidalnym przekroju wzdłużnym służące dorozłupywania drewna lub kamienia.

Klin i okładki

Urządzenie do rozłupywania bloków skalnych; najpierw w bloku wiercone są płytkie otwory ustawione w jednej linii, następnie w każdy z nich wsuwane są parami okładki, po czym wciska się między nie klin; → klin trójdzielny.

Klin trójdzielny

Klin i dwie płytki umieszczane w krótkim otworze; w wyniku pobijania klina następuje pęknięcie bloku wzdłuż planowanej płaszczyzny.

Kliny

Narzędzia kamieniarskie służące do łupania kamienia wzdłuż płaszczyzn planowanego, pożądanego podziału i zwykle zgodnie z płaszczyzną najmniejszej spoistości; wyróżnia się podział na kliny proste i składane: proste stosuje się w otworach (gniazdach) prostokątnych wykuwanych ręcznie lub młotkami pneumatycznymi, składanew otworach okrągłych wykonywanych wiertarkami.

Szczepienie w klin

Zraz o końcu przyciętym w trójkątny klin wciska się w miejsce po usuniętym z boku podkładki klinie o takimsamym kształcie i rozmiarach.