Kazimierz (imię)

Kazimierz – współcześnie przyjęta forma staropolskiego imienia męskiego Kazimir (z odmiankami Kazimirz, Kazimiar, Kazimier, Kaźmir), składającego się z członów: Kazi- ("niszcz, psuj, niwecz" od kazić "niszczyć, psuć", porównaj współczesne od-kazić "od-psuć") i -mir ("pokój, spokój"). Oznacza "ten, który (niech) niszczy pokój" – niszcz pokój! = kaź mir! (staropolskie kazi mir!). Kazimierz to...

Czytaj Dalej

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Uważam, że Kazimierz Wielki świetnie się spisał w roli króla. Kazimierz Wielki zasłużył się dla kraju i był, według mnie jednym z najwspanialszych i najmądrzejszych władców Polski, i musimy o tym zawsze pamietać.

Chrzest dzieci dawniej a dziś

W społeczeństwach chrześcijańskich chrzest był elementem wprowadzającym dziecko do społeczności wiernych. Jego tradycja sięga czasów apostolskich, a w II wieku znajdujemy bezpośrednie poświadczenie tego zwyczaju. Od V wieku praktyka ta stała się powszechna i obowiązująca, a następnie począwszy od tego momentu, niejednokrotnie podważano ją i krytykowano. Pomimo tego naukę, jaka związana jest z praktyką chrztu jak i ją samą wielokrotnie broniło i potwierdzało wielu ...

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

Krytycy Kazimierza Wielkiego podkreślają fakt, że podobne rzeczy działy się również w państwach ościennych i na tym tle Kazimierz nie był liderem postępu.

Kazimierz Jagiellończyk - O NOWY KSZTAŁT PAŃSTWA

Kazimierz Jagiellończyk dzięki osobistemu autorytetowi zwłaszcza w ostatnim okresie panowania był niemal samowładcą, którego lękali się przeciwnicy i którego szanowała cała Europa.

Kazimierz Odnowiciel - Informacje Ogólne

W średniowieczu uważano, że Kazimierz był przeznaczony do stanu duchownego (gdyż wtedy tylko mnisi umieli pisać i czytać), z tego zrodziła się legenda o rzekomym bracie Kazimierza, który miał objąć rządy po śmierci ojca Kazimierzu Zapomnianym.

KAZIMIERZ

Kazimierz, imię nie używane poza dynastią aż do czasu kanonizacji (1527) św.

KAZIMIERZ WIELKI

Kazimierz Wielki i Bruzda. Kazimierz dzielnica Krakowa, dawn. , 'Skałka'), Kazimierz zbudował miasto i nazwał je od swego imienia.

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

W lipcu 1339r przybył do Wyszehradu Kazimierz Wielki ze swoimi dostojnikami świeckimi i biskupami, i za ich zgodą i wolą dokonał „rezygnacji z Królestwa Polskiego” na rzecz swojego siostrzeńca Ludwika, syna Karola Roberta, ponieważ nie miał potomka męskiego.

Sztuka egipska Okresu Archaicznego (zwanego również Tynickim) - panowanie I-II dynastii - około 3100-2686 p.n.e.

Około roku 3100 p.n.e. doszło do zjednoczenia dwóch niezależnych uprzednio państw, jednego, obejmującego Deltę, drugiego - Górny Egipt. Przypuszcza się, że schyłek Okresu Predynastycznego obfitował w walki prowadzone ze zmiennym szczęściem przez rywalizujące ze sobą królestwa, czego odbicie...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Rozwijała się od V do XV w. (w Polsce od X do XV) - trwała długo, była złożona i niejednolita. Dystans czasu powoduje, że wiedzę o niej budujemy często z zachowanych do...

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

Słowacki jest także autorem utworów dramatycznych o epoce odrodzenia (Mazepa, Jan Kazimierz, Zlota czaszka).

Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

Miłość to jeden z najczęściej spotykanych tematów w literaturze. Pisali o niej zarówno mężczyźni, jak i kobiety, od czasów antycznych po współczesne. Już w okresie archaicznym (IX – VI w. p.n.e.) w Grecji zaczęła powstawać poezja miłosna. O miłości pisała Safona, największa poetka starożytnej...

POECI MŁODEJ POLSKI - KAZIMIERZ PRZERWA - TETMAJER

 Kazimierz Przerwa-Tetmajer uważał, że droga ucieczki to miłość o charakterze seksualnym.

Kazimierz Przerwa- Tetmajer - piewca uczuć schyłkowych

Kazimierz Przerwa- Tetmajer to jeden z najwybitniejszych poetów okresu modernizmu.

Motyw władzy w literaturze

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

Średniowieczne nawiązania w literaturze późniejszych epok

sonet - sonety pisali między innymi: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, Adam Mickiewicz, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Stanisław Grochowiak.

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Kazimierz Wierzyński, również skamandrysta, w wierszu Manifest szalony przeciwstawia się podejmowaniu sztuki jako sfery świętej.

"Dziady III" streszczenie

Prolog

Miejsce: Wilno, klasztor ojców Bazylianów, przerobiony na więzienie stanu. Cela więźnia.

Osoby: Więzień, Anioł Stróż, Duchy nocne, Aniołowie, Duch

Nad śpiącym Więźniem czuwa Anioł Stróż. Mówi, że na prośbę zmarłej matki Więźnia często przybywał do niego i kierował jego snami...

Maria Konopnicka - "Nowele" - streszczenie

Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ich niedoli towarzyszy tu szacunek dla ich wrażliwości moralnej, wielkoduszności, subtelnej nieraz kultury uczuciowej. Bohaterowie Konopnickiej nie...

„Obrazki więzienne”.

Utwory powstały w efekcie osobistych obserwacji autorki. Mają cechy reportażu, których autorka nie kryje swego zaangażowania emocjonalnego i bliskiego kontaktu z bohaterami.

„Podług księgi”. Historia Cygana, który po kilkuletnim pobycie w więzieniu podjął próbę ucieczki. Schwytany zostaje oddany pod...