Kazimierz Rzepecki

Kazimierz Rzepecki (ur. 1866, zm. 1902) - polski pisarz, publicysta. Był synem Ludwika Władysława Rzepeckiego i Romaine Gex; bratem Karola i Heleny. Pisał w "Gońcu Wielkopolskim", "Dzienniku Poznańskim" i "Słowie Polskim". Od czerwca 1894 roku był żonaty z Izabelą Moszczeńską, z którą miał córkę Annę Ewę oraz syna...

Czytaj Dalej

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Uważam, że Kazimierz Wielki świetnie się spisał w roli króla. Kazimierz Wielki zasłużył się dla kraju i był, według mnie jednym z najwspanialszych i najmądrzejszych władców Polski, i musimy o tym zawsze pamietać.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

Krytycy Kazimierza Wielkiego podkreślają fakt, że podobne rzeczy działy się również w państwach ościennych i na tym tle Kazimierz nie był liderem postępu.

Kazimierz Jagiellończyk - O NOWY KSZTAŁT PAŃSTWA

Kazimierz Jagiellończyk dzięki osobistemu autorytetowi zwłaszcza w ostatnim okresie panowania był niemal samowładcą, którego lękali się przeciwnicy i którego szanowała cała Europa.

Kazimierz Odnowiciel - Informacje Ogólne

W średniowieczu uważano, że Kazimierz był przeznaczony do stanu duchownego (gdyż wtedy tylko mnisi umieli pisać i czytać), z tego zrodziła się legenda o rzekomym bracie Kazimierza, który miał objąć rządy po śmierci ojca Kazimierzu Zapomnianym.

KAZIMIERZ WIELKI

Kazimierz Wielki i Bruzda. Kazimierz dzielnica Krakowa, dawn. , 'Skałka'), Kazimierz zbudował miasto i nazwał je od swego imienia.

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

W lipcu 1339r przybył do Wyszehradu Kazimierz Wielki ze swoimi dostojnikami świeckimi i biskupami, i za ich zgodą i wolą dokonał „rezygnacji z Królestwa Polskiego” na rzecz swojego siostrzeńca Ludwika, syna Karola Roberta, ponieważ nie miał potomka męskiego.

POECI MŁODEJ POLSKI - KAZIMIERZ PRZERWA - TETMAJER

 Kazimierz Przerwa-Tetmajer uważał, że droga ucieczki to miłość o charakterze seksualnym.

Kazimierz Przerwa- Tetmajer - piewca uczuć schyłkowych

Kazimierz Przerwa- Tetmajer to jeden z najwybitniejszych poetów okresu modernizmu.

Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

Luksemburczyka Kazimierz nie był pozbawiony sojuszów. Kazimierz zdawał sobie sprawę z tego, że królestwo nie jest w stanie rozwiązać swoich problemów środkami militarnymi.

Rozbicie dzielnicowe

zmarł Kazimierz Sprawiedliwy władzę po nim sprawowała matka Helena i biskup krakowski Pełka. Kazimierz Sprawiedliwy pozostawił po sobie dwóch synów Konrada Mazowieckiego i Leszka Białego.

Jagiellonowie & Elekcyjni

litewski 1522, król polski 1529 panował od 1548 ELEKCYJNI: Henryk Walezy 1573r Stefan Batory 1576r Zygmunt III Waza 1587r Jan Kazimierz Waza 1648r Michał Korybut Wiśniowiecki 1669r Jan III Sobieski 1673r August II Mocny 1697r August II 1733r Stanisław August Poniatowski 1764r

Jan Kazimierz - Informacje Ogólne

Na jego mocy obie strony miały zachować swoje dotychczasowe terytoria, natomiast Jan Kazimierz musiał zrezygnować z roszczeń do korony szwedzkiej.

Kazimierz Jagiellończyk (1447 - 1492)

Kazimierz Jagiellończyk objął władzę wręcz w komfortowej sytuacji, tzn.

Kazimierz Jagiellończyk - URODZONY POD ZŁĄ GWIAZDĄ

Był trzecim synem Władysława Jagiełły i królowej Zofii córki kniazia ruskiego Andrzeja Holszańskiego Według czeskiego astrologa niepomyślne były rokowania co do życia potomka Jagiełły , jednak czas pokazał że Kazimierz Jagiellończyk był jednym z najwybitniejszych władców Polski.

Kazimierz Jagiellończyk - OJCOWIZNA

I tak 25 czerwca 1447 roku do Krakowa przybył Kazimierz Jagiellończyk by przyjąć koronę polską i zatwierdzić przywileje obu narodów.

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL CZY KARDYNAŁ

" Tym oświadczeniem Kazimierz zrywa z dotychczas prowadzoną polityką i wiąże się ze szlachtą co umożliwia mu rozwinięcie gry na arenie międzynarodowej która otwiera mu drogę do straconego Pomorza.

Kazimierz Jagiellończyk - POWRÓT NAD BAŁTYK

W końcu maja 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk wkroczył uroczyście do Torunia odbierając tam przysięgę wierności i hołd Ziemi Chełmskiej, którą w jej imieniu składał wojewoda Gabriel Bażyński.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKIE i MAŁE ROZGRYWKI

Kazimierz Jagiellończyk wcielał do korony coraz to nowsze ziemie.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Plany pokrzyżował sam Kazimierz, gdy ostrzeżony nie zjawił się w Kobryniu udając wielkie zmęczenie łowami. Na Wawelu częściowo zastępował go królewicz Kazimierz który jednak nie cieszył się długo zaszczytnym stanowiskiem gdyż w wyniku gróźlicy płuc zmarł w 1484 roku.

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL I PAPIEŻ

Taka sytuacja czyniła z Kazimierz wroga Rzymu o czym przekonał się po wojnie trzynastoletniej, kiedy to papież nie chciał zatwierdzić pokoju toruńskiego, oraz zwlekał ze zdjęciem klątwy ze szlachty i miast pruskich.