Kawa (komedia)

Czytaj Dalej

KAWA. Komedia w 1 akcie

KAWA. przedstawiającym spotkanie na kawie u warsz.

Gatunki dramatyczne - Komedia

Komedia — to  gatunek uformowany w starożytnej Grecji (Arystofanes), obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej najczęściej akcji, zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów, operujące chwytami komizmu sytuacyjnego, charakterologicznego i językowego, karykaturalnego wyjaskrawienia i groteski...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...

„POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

 •  Obóz reform −  działacze stronnictwa patriotycznego −  zwolennicy reform dotyczących naprawy państwa: zniesienia Liberum Veto, wolnej elekcji i polepszenia doli chłopa −  rozumiejący potrzebę reform kraju −  pragnący pozyskać sobie jak najwięcej zwolenników wśród średniej szlachty −  ludzie godni naśladowania Podkomorzy: −  przedstawiciel drobnej szlachty, urzędnik ...

„POWRÓT POSŁA” JAKO KOMEDIA KLASYCYSTYCZNA

„Powrót posła”

porusza problematykę polityczną kraju, sprawę nowego ustawienia w Polsce władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jest to komedia związana ściśle z pracami Sejmu Czteroletniego w okresie szczególnego napięcia politycznego i dramatycznej sytuacji narodu. Jest to echo wszystkich ważniejszych...

Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

Molier, czyli Jean Baptiste Poquelin, był najwybitniejszym komediopisarzem drugiej połowy XVII w. Uznawany jest za twórcę nowożytnej komedii europejskiej. Wraz z P. Corneillem i J. Racinem stworzyli dramat klasycystyczny XVII w. (w Europie rozwijał się jeszcze w XVIII w.), oparty na wzorach antycznych.

Z...

W poszukiwaniu Beatrycze – rola alegorii w Boskiej Komedii D. Alighieri

Dante Alighieri, uważany za twórcę włoskiego języka i literatury narodowej urodził się w 1265 roku we Florencji. Wszechstronną i gruntową wiedzę zdobył studiując retorykę we Florencji, być może także w Bolonii. Ożenił się z Gemmą Donati, ale jego wielką i wyłącznie duchową miłością...

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu “trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę...

Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

Historiozofia w genezie “Nieboskiej komedii”:na przyczyny napisania dzieła złożyły się:powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poetyobserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i...

Historiozofia dziejów w ‘Nie-Boskiej komedii’

W części II dramatu Filozof w rozmowie z Mężem wypowiada przekonanie, że świat rozwija się poprzez przelew krwi, cierpienia oraz niszczenie starych form społecznych. W podobny sposób pojmował mechanizm rozwoju dziejów również autor dramatu. W pełni zdawał sobie sprawę z konieczności rewolucji...

Wizja rewolucji w ‘Nie-Boskiej komedii’

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje. Na gruzach ‘starego świata’ zapewne powstanie nowa arystokracja. Przecież o...

Dramat bohatera romantycznego w ‘Nie-boskiej komedii’

Romantyczny bohater to jednostka wybitna, obdarzona nieziemską mocą, nie zrozumiana przez społeczeństwo, nie mogąca przystosować się do jego praw, ideałów i hierarchii ważności, przeżywająca tragiczny konflikt ze światem.

 

W ‘Nie-boskiej komedii’ Zygmunt Krasiński pokazuje dramat poety...

RODOWÓD KOMEDII

Starożytność - komedia związana z małymi Dionizjami, uważano za gatunek gorszy, dopuszczalna swoboda kompozycji, zachowana tylko jedność akcji.

styl: potoczny, rubaszny,

gatunek swobodny

Komediopisarze: Arystoteles - Grek,

Plaut, Terencjusz - starożytność

Twórcy rzymscy przerabiali komedie...

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę wielkich...

"Nie-Boska komedia" jako dramat niepełnych racji

Pierwsze wydanie "Nie-Boskiej komedii" ukazało się anonimowo w Paryżu w 1835r. Dramat składa się z czterech aktów, z których dwa pierwsze określane są jako dramat rodzinny, i przedstawiają poglądy Krasińskiego na poezję I romantycznego poetę. Druga część dramatu, akty trzeci I czwarty poruszają...

Dramat bohatera romantycznego w "Nie-boskiej komedii"

Romantyczny bohater to jednostka wybitna, obdarzona nieziemską mocą, nie zrozumiana przez społeczeństwo, nie mogąca przystosować się do jego praw, ideałów i hierarchii ważności, przeżywająca tragiczny konflikt ze światem.

W "Nie-boskiej komedii" Zygmunt Krasiński pokazuje dramat poety romantycznego...

Nie-Boska komedia

Krasiński opatrzył „Nie-Boską komedię” podwójnym mottem. Pierwsze, anonimowe zdanie odnosi się do bohatera zbiorowego i stanowi historiozoficzny komentarz do przedstawionych w utworze dziejów zmagań dwóch przeciwstawnych obozów społecznych: Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to, czego me...

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę wielkich...

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

Zjawisko moralności mieszczańskiej w oparciu o komedię Gabrieli Zapolskiej "Moralnośc pani Dulskiej".

Zadawalają go wydzielane przez nią groszaki na kawę i cygara. •  Zbyszko to młody człowiek obdarzony inteligencją i krytycyzmem, wyostrzonym prawdopodobnie przez kawiarniane kontakty ze środowiskiem cyganerii artystycznej.