Kawa (komedia)

Kawa – komedia Adama Kazimierza Czartoryskiego, składająca się z jednego aktu, opublikowana w 1779 roku, nie wystawiona na scenie. Do utworu dołączono zbiór trzech wypowiedzi krytycznoliterackich: Józefa Szymanowskiego, Michała Jerzego Mniszcha oraz Czartoryskiego, pod wspólnym tytułem Listy krytyczne o różnych literatury rodzajach i...

Czytaj Dalej

Kawa - informacje ogólne

Jest bardziej gorzka i zawiera więcej kofeiny - 2-4,5% INNE GATUNKI Kawa liberyjska (Coffea liberica), kawa wyniosła (Coffea excelsa), oraz kawa arabska skrzyżowana z kawą koszykową (Robustą) - Arabusta (Arabica Robusta).

KAWA. Komedia w 1 akcie

KAWA. przedstawiającym spotkanie na kawie u warsz.

Wizja rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i w„Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

Rewolucje społeczne wyrastają z nabrzmiałych konfliktów. Analizę przyczyn takiego przewrotu i wizję przebiegu wydarzeń zawarł już wcześniej Zygmunt Krasiński w swym dramacie - „Nie - Boska komedia”. Romantyczny twórca celowo nie umiejscowił konkretnie akcji, bo wyrażał pogląd na rewolucję w ogóle...

Eksport i import kawy

Brazylijskie miasto Sao Paulo, centrum handlu kawą, obsługuje ciepłe i wilgotne płaskowyże południowo-wschodniej Brazylii, sku­piające największe plantacje kawy, tzw.

DRAMAT W OKRESIE OŚWIECENIA

Oświecenie. W okresie wczesnego oświecenia (do 1764) nowetendencje - zarówno na scenie magnackiej (—»teatr dworski),jak w zreformowanym —» teatrze szkolnym - wyraziły sięw odejściu od barokowej amorficzności na rzecz opanowaniaklasycyst. rygorów konstrukcji. Tendencje te przejawiły sięw adaptacji komedii...

PAN JOWIALSKI. Komedia w 4 aktach

PAN JOWIALSKI. Komedia w 4 aktach, komedia prozą A. Fredry, powst. i wyst. (we Lwowie 22 VI) 1832, prwdr. w t. 4 Komedii, Lwów 1834. Osiem osób występujących w utworze, którego akcja toczy się współcześnie w wiejskim dworze Jowialskiego, reprezentuje różne pokolenia i doświadczenie życiowe: bohater gł...

Komedia - nowe formy przekazu: film, telewizja i radio.

Komedia, tak jak inne formy dramatyczne, zyskała impuls do dalszego rozwoju, gdy pojawiły się nowe formy przekazu: film, telewizja i radio. Dzięki temu znacznie zwiększyła się liczba miłośników komedii i pojawiły się nowe formy sztuki komediowej.

Można śmiało stwierdzić, że komedia...

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

 

1. Sztuka i kultura oraz literatura starożytnej Grecji zalążkami kultury Europejskiej.

Antyk podobnie jak Biblia stanowią...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Rodzina Sopliców, choć niepełna, (sędzia był przecież starym kawalerem i wychowywał bratanka), promieniowała na okolicę i dawała przykład wielkiego patriotyzmu.

Gatunki dramatyczne - Komedia

Komedia — to  gatunek uformowany w starożytnej Grecji (Arystofanes), obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej najczęściej akcji, zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów, operujące chwytami komizmu sytuacyjnego, charakterologicznego i językowego, karykaturalnego wyjaskrawienia i groteski...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...

„POWRÓT POSŁA” JAKO KOMEDIA KLASYCYSTYCZNA

„Powrót posła”

porusza problematykę polityczną kraju, sprawę nowego ustawienia w Polsce władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jest to komedia związana ściśle z pracami Sejmu Czteroletniego w okresie szczególnego napięcia politycznego i dramatycznej sytuacji narodu. Jest to echo wszystkich ważniejszych...

Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

Molier, czyli Jean Baptiste Poquelin, był najwybitniejszym komediopisarzem drugiej połowy XVII w. Uznawany jest za twórcę nowożytnej komedii europejskiej. Wraz z P. Corneillem i J. Racinem stworzyli dramat klasycystyczny XVII w. (w Europie rozwijał się jeszcze w XVIII w.), oparty na wzorach antycznych.

Z...

W poszukiwaniu Beatrycze – rola alegorii w Boskiej Komedii D. Alighieri

Dante Alighieri, uważany za twórcę włoskiego języka i literatury narodowej urodził się w 1265 roku we Florencji. Wszechstronną i gruntową wiedzę zdobył studiując retorykę we Florencji, być może także w Bolonii. Ożenił się z Gemmą Donati, ale jego wielką i wyłącznie duchową miłością...

Hasło "Memento mori" w literaturze średniowiecza

Teocentryzm był jedną z charakterystycznych cech okresu średniowiecza. Był to pogląd filozoficzny, który w centrum zainteresowania stawiał Boga, jako stwórcę świata, uznawano wyższość dóbr duchowych nad materialnymi, w filozofii natomiast dominowała myśl o życiu pośmiertnym.Obraz...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Rodzina Sopliców, choć niepełna, (sędzia był przecież starym kawalerem i wychowywał bratanka), promieniowała na okolicę i dawała przykład wielkiego patriotyzmu.

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu “trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę...

Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

Historiozofia w genezie “Nieboskiej komedii”:na przyczyny napisania dzieła złożyły się:powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poetyobserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i...

Dramat bohatera romantycznego w ‘Nie-boskiej komedii’

Romantyczny bohater to jednostka wybitna, obdarzona nieziemską mocą, nie zrozumiana przez społeczeństwo, nie mogąca przystosować się do jego praw, ideałów i hierarchii ważności, przeżywająca tragiczny konflikt ze światem.

 

W ‘Nie-boskiej komedii’ Zygmunt Krasiński pokazuje dramat poety...

RODOWÓD KOMEDII

Starożytność - komedia związana z małymi Dionizjami, uważano za gatunek gorszy, dopuszczalna swoboda kompozycji, zachowana tylko jedność akcji.

styl: potoczny, rubaszny,

gatunek swobodny

Komediopisarze: Arystoteles - Grek,

Plaut, Terencjusz - starożytność

Twórcy rzymscy przerabiali komedie...