Kaunertal (dolina)

Kaunertal (dolina)

Kanuertal (dolina) – dolina górska w Tyrolu, w Alpach Ötzalskich. Obok miasteczka Prutz odgałęzia się z doliny Oberinntal i zwraca się w kierunku lodowca Gepatschferner. Objęta ochroną jako park krajobrazowy i przebiega przez następujące gminy powiatu Landeck: Faggen, Kauns, Kaunerberg i Kaunertal.

Czytaj Dalej

Erozja rzeczna

Wywołany siłą ciężkości ruch wody w rzece sprawia, że transportowa­ny przez nią materiał niszczy powierzchnię ziemi. Ze względu na różno­rodny przebieg i skutki niszczenia, erozję rzeczną dzielimy na: wgłębną (denną), wsteczną i boczną.

Erozja wgłębna (denna) polega na pogłębianiu koryta...

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka polozona jest w dorzeczy Wisly.

Budowa geologiczna:

Nizina mazowiecka jest niecka, ktora powstala w osadach mezozoicznych, wypelniona jest utworami trzeciorzedu, wystepuja tutaj wody artezyjskie zalegajace na glebokosci 200 m. w piaskach oligocenskich.

Rzezba nizinna:

Uksztaltowana zostala...

Typy jezior na świecie

Jeziorem jest naturalny zbiornik śródlądowy stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu o brzegach ukształtowanych pod wpływem działania falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się stosunkowo powolną wymianą wody.

Powstanie jeziora zależy od procesów rzeźbiących powierzchnię Ziemi...

Dolina pięciu jezior

Na Pojezierzu Drawskim pomiędzy Połczynem Zdrojem a Czaplinkiem. Droga prowadząca przez Dolinę Pięciu Jezior jest niezwykle urozmaicona i kręta (bywa nazywana „drogą o 123 zakrętach"). Ze wzniesienia opada wąską rynną do szerokiej doliny. Znajduje się tu rezerwat krajobra­zowy „Dolina Pięciu...

Grecy

W czasach kiedy po Salomonie (panował prawdopodobnie około 960 przed Chr.) podzielone królestwa Izraela i Judy uległy zniszczeniu, a naród  żydowski snuł nić swej tradycji w niewoli babilońskiej — powstawało nowe mocarstwo ducha, tradycja grecka. Podczas gdy prorocy hebrajscy stwarzali nowe zasady moralnej...

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielu czynników wpływających na dzisiejszy obraz tego obszaru należy wymienić kilka o największym znaczeniu.

Nizina...

Karpaty

Karpaty to długi pas górski rozciągający się przez pięć państw: Polskę, Słowację, Ukrainę, Czechy i Rumunię. Największy szczyt Karpat to Gerlach, który mierzy 2655m. n.p.m. i leży na części Słowackiej. W Polsce Karpaty podzielone są na Beskidy Zachodnie z Beskidem Niskim, Średnim i Wysokim oraz...

Kotlina Sandomierska

Kotlina Sandomierska jest największym makroregionem Podkarpacia Północnego o powierzchni około 15 tys. km2. Jej południową granicę tworzy brzeg nasunięcia Karpat na osady morskie miocenu, granicę północną - krawędź Wyżyn Polskich, częściowo tektoniczna.

Na wschodzie szeroka Brama Przemyska stanowi...

Nizina Śląska

Nizina Śląska stanowi rozległą równinę o powierzchni 12734 km2, której osią z południo-wschodu na północo-zachód płynie Odra, przyjmując z lewej strony: Osobłogę, Nysę Kłodzką, Oławę, Ślężę, Bystrzycę i Kaczawę, z prawej zaś - Małą Panew, Stobrawę i Widawę. Równina sąsiaduje od...

Parki Narodowe w Polsce - Magurski Park Narodowy

Utworzony 1 sierpnia 1995 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994r. (Dz. U. Nr 126, poz. 618 z 1994r.) do 1 stycznia 1999 r. na terenie województw krośnieńskiego i nowosądeckiego - obecnie województwie podkarpackim.

Powierzchnia 19961,92 ha.

Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni...

Województwo Podlaskie - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Województwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środowisko przyrodnicze - głównie duże kompleksy naturalnych lasów oraz jeziora i bagienne doliny rzek o cennej i różnorodnej roślinności. Obszary te odznaczają się...

Republika Południowej Afryki - ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Linia brzegowa RPA jest długa i wynosi prawie 3 tys. km. Na wybrzeżu atlantyckim brak większych zatok i półwyspów, jedynie w południowej części kraju występuje kilka szerokich zatok, niezbyt głęboko wcinających się w ląd.

Pod względem geologicznym większość obszaru RPA tworzy platforma...

Siły kształtujące Ziemię

Struktury tektoniczne:

Uskok - przesuniecie warstw skalnych w pionie (u. zrzutowy) lub w poziomie (u. przesuwczy).

Rów tektoniczny - obszar ograniczony podłużnymi uskokami i obniżony względem obszarów sąsiadujących.

Zrąb - blok skorupy ziemskiej, obcięty ze wszystkich stron uskokami, wzniesiony...

GROBOWIEC TUTANCHAMONA - Informacje Ogólne

Na wstępie mojej pracy chciałabym poświęcić parę słów samemu Tutanchamonowi, władcy XVIII dynastii. Był on synem Echnatona, heretyka na tronie. O jego rodzicach nie wiadomo nic .Być może w żyłach Tutanchamona płynęła królewska krew i z tego powodu mógł on rościć pewne pretensje do tronu. Nie...

DOLINA ISSY

DOLINA ISSY, powieść Cz. Miłosza, wyd. w Paryżu 1955.Uznana za utwór o cechach autobiogr., przedstawia d z i e j e dojrzewającegochłopca Tomasza, przebywającego pod opiekądziadków w dworze pol. na Litwie kowieńskiej, nad Issą (Niewiażą).Tłem hist. opowieści, rozgrywającej się po zakończeniuI wojny...

DOLINA

Dolina Jozafata, Józafata, Józefata miejsce, w którym wg proroctwa Joela (Biblia, Joel, 3, 2-16) odbędzie się Sąd Ostateczny, utożsamiane zazw. z doliną Cedronu na płn.-wsch, od Jerozolimy; nazwę tę (od króla Jozafata; por. Biblia, 2. Kroniki, 20, 20-26) podsunęła zapewne symbolika tego imienia: hebr. yć...

LAS

Jako określenie wielkich obszarów zadrzewionych występuje późno obok starszej nażwy bór i dlatego nie stosowano tego wyrazu w nazwach plemion i osiedli, częsty jest natomiast w nazwach odosobowych (np. imię Lasota); pierwotna nazwa lasu to drzewa, wyraz las oznaczał również 'drewno' (budulec); zob. też...

AROOSTOOK, WOJNA W DOLINIE RZEKI AROOSTOOK 1838-1839.

. Traktat paryski z roku 1783, który zakończył AMERYKAŃ­SKĄ REWOLUCJĘ, nie ustalił granicy między USA a Kanadą, oddzielającej stan Maine i Nowy Brunszwik. Rolnicy z Maine chcieli uprawiać pola w dolinie rzeki Aroo-stook, którą kanadyjscy drwale uważali za swój teren wyrębu lasów. Gdy Kanadyjczycy...

MASAKRA W DOLINIE GLENCOE 1692

Król Anglii, Szkocji i Irlandii Wil­helm III Orański (1650-1702) imał się różnych sposobów, by przełamać opór szkoc­kich jakobitów (patrz jakobitów powstanie 1689-1690); budował twierdze, kupował lojal­ność naczelników klanów, domagał się przy­sięgi na wierność pod karą śmierci. Poprze­dni król...

Dolina

W przeciwieństwie do góry jest symbolem zstępowania i głębi, w negatywnym sensie pojmowana jako określenie straty duchowej i psychicznej. w pozytywnym — jako pogłębienie przeżycia i wiedzy; poza tym w przeciwieństwie do męskiej wznoszącej się góry jest symbolem kobiecegołona.

W islamie znamionuje...