KATION

Jon obdarzony ładunkiem dodatnim (anion - jon ujemny). Atom lub cząsteczka z niedomiarem elektronów, powstający w wyniku dyso-cjacji elektrolitycznej roztworów substancji, posiadających wiązania jonowe lub spolaryzowane (nieorganiczne kwasy, zasady i sole - elektrolity. W procesie elektrolizy roztworu...