Katedra Marii Panny w Paryżu

Katedra Marii Panny w Paryżu

Czytaj Dalej

POEZJA MARII KONOPNICKIEJ

„Rota” Podmiot liryczny, czyli Maria Konopnicka składa przysięgę na wierność swojej ojczyźnie.

„PANNY Z WILKA” J. IWASZKIEWICZA - PROBLEMATYKA

1.  autobiograficzna u podstaw fabuły legły wspomnienia młodzieńczego pobytu Iwaszkiewicza we dworze w Byszewach, gdzie jako gimnazjalista udzielał korepetycji. Zapamiętane obrazy, osoby, sytuacje wykorzystał pisząc opowiadanie

2.  psychologiczna leży w centrum zainteresowania pisarza. Wiąże się ze...

Panna Młoda – Jadwiga Mikołajczykówna

Sposób myślenia i wyrażania się Panny Młodej świadczy o braku wykształcenia i obycia towarzyskiego, a także o tupecie, który być może zwycięży w konkurencji ze skłonnością Pana Młodego do „bujania w obłokach”.

„Ludzie stamtąd” Marii Dąbrowskiej wyrazem hołdu dla kultury mieszkańców czworaków

1. „Triumf Dionizego”

Dabrowska stawia w utorze pytania o sens zycia. Dionizy Unislawski w skutek kalectwa utracil wiare w sens wlasnej egzystencji, dzieki pracy poczul się czlonkiem wiejskiej spolecznosci. Praca pozwala czlowiekowi poznac wlasna wartosc. Dionizy dzieki Jozefowi Michalszczakowi zwanym Szatanem...

Problematyka społeczna w prozie i poezji Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka jest również autorką licznych nowel także poświęconych problemowi krzywdy i nędzy najbiedniejszych. Cała twórczość Marii Konopnickiej poświęcona była najbardziej palącym problemom społecznym.

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego)

Maria Pawlikowska - Jasnorzewska (nazwiska po drugim i trzecim mężu) w polskiej poezji jako pierwsza spośród kobiet wtargnęła na niwę liryki miłosnej.

Administracja centralna i terytorialna w Austrii, za rządów Marii Teresy i Józefa II

Wprowadzenie jednolitej organizacji władz państwowych – kolegialnych i opartych na podziale resortowym miało miejsce za panowania cesarzowej Marii Teresy  oraz jej syna Józefa II w latach 1740-1790. Pod koniec rządów cesarzowej Marii Teresy wprowadzono stałe wynagrodzenie dla urzędników płatne z budżetu państwa .

Pedagogika rodziny - Funkcje rodziny wg. Marii Ziemskiej

Prokreacyjna - w tej funkcji rodzina postrzegana jest jako swego rodzaju zespół osób, tworzących swoisty typ społeczności. Poprzez procesy biologiczne przyczynia się do zasilania tej społeczności przez nowonarodzone osoby. Należą one zarówno do mniejszej jego cząstki, jaką jest rodzina, jak i do...

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Klasyfikacja osób niepełnosprawnych rehabilitowanych wg. Marii Grzegorzewskiej

a) niewidomi i niewidzący

- od urodzenia i przed piątym rokiem życia

- ociemniali

- niewidomi i ociemniali z dodatkowymi kalectwem

- niewidomi i ociemniali z upośledzeniem umysłowym

- niedowidzący

- słabo widzący w wysokim stopniu

b) głusi i niedosłyszący

- głusi od urodzenia

- ogłuchli...

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Maria Teresa natomiast, chociaż osobiście była nabożna, ograniczyła wpływy papiestwa w państwie, zezwoliła na wywóz dzieł religijnych i dała zgodę na powstanie w Wiedniu loży masońskiej.

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

W latach wojny, choroby lub morowego powietrza kult Najświętszej Marii Panny stawał się ogromny. - Ludwika Maria i Jan Kazimierz podarowali wizytkom nie licząc innych kosztowności, trzy srebrne obrazy w tym jeden wielki.

Jak powstała katedra św. Pawła w Londynie?

Niektóre ściany starej katedry wciąż jeszcze stały pokryte ołowiem, który roztopiony, spłynął z dachu podczas pożaru miasta. Owe zewnętrzne ściany są jednym z największych sekretów katedry św. Budowa katedry była podówczas w bar­dzo zaawansowanym stadium.

Jak powstawała kopuła na katedrze Maria del Fiore we Florencji?

Stanowiło to bodziec do rozwoju architektury renesansowej i pozwoliło Filippo Brunelleschiemu rozwiązać problem przykrycia kopułą katedry Santa Maria del Fiore.

Jak powstawała katedra w Chartres?

Większość wielkich gotyckich katedr bu­dowały cale pokolenia murarzy i archi­tektów i zabierało to nierzadko kilkaset lat - przykładem może być katedra w Mediolanie, której budowę rozpoczęto w XIV, a ukończono w XIX wieku, starając się utrzymać gotycki cha­rakter budowli.

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu, najstarsza i najbogatszabiblioteka pol. poza granicami kraju. Powstała 1838 pod auspicjamiTow. Literackiego, późniejszego —> Towarzystwa Hist.-Lit., pod którego zarządem pozostawała do 1893; do organizatorównależeli J. U. Niemcewicz, A. J. Czartoryski, K. Sienkiewicz- kierownik...

Panna

  Główna gwiazda Panny, Spica (Kłos Panny), wraz z Regulusem w Lwie i Arkturem w Wola-rzu tworzy tak zwany trójkąt wiosenny. Wspomnijmy ważniejsze elementy właściwej gromady Panny: M 49 jest galaktyką eliptyczną i jedynie w jej środku można rozpoznać kilka spiralnych ramion.

PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach

PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach, komedia G.

SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu

SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu, 1904-05; red. A. Potocki, kierownik artyst. i wydawca W. Granzow. Zamierzeniem red. było ukazanie odkrywczości i znaczenia pol. malarstwa i rzeźby na tle nowoczesnych kierunków sztuki europejskiej. Celowi temu służyły art. o...

TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU

TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU, do 1854 Towarzystwo literackie w Paryżu, stowarzyszenie polit.-kult. działające 1832-93. Założone 29 IV 1832 przez grupę emigrantów (m. in. J. Bem, L. Plater, T. Morawski), postawiło sobie za cel „zbierać i ogłaszać materiały tyczące się dawnego...