Katastrofa

Katastrofa

Czytaj Dalej

Katastrofy lotnicze i nie tylko....

Katastrofy lotnicze 6 kilometrów dzieliło polski samolot od pasa startowego na Okęciu, gdy nastapiła eksplozja. Katastrofa 11 kwietnia 1912 roku Titanic z ponad dwoma tysiącami pasażerów na pokładzie rozpoczął swój rejs przez Atlantyk.

Jak katastrofy morskie zanieczyszczają morza i oceany?

Jedną z pierwszych wielkich katastrof tankow­ców był wypadek Torrey Canyon na wodach przy­brzeżnych Kornwalii w 1967 roku.

Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm historiozoficzny

Katastrofę pojmowano już to jako niefortunny zbieg okoliczności przypadkowych, już tojako konieczność wymuszoną przez logikę dziejów.

Poezja wobec katastrofy - Wizyjność

Katastrofa – dosłownie – spada jak grom z jasnego nieba: światło pęka olśniewa myśli astralne lądy pojęcia kształty widma świątyń kaukazami się walą

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zanieczyszczenia ropopochodne i katastrofy olejowe

Charakterystyczna dla katastrof statków jest bardzo duża zmienność wprowadzanej do morza ilości ropy naftowej.

Po katastrofie

Nu miejscu katastrofy zostawcie informację o kierunku, w którym wyruszyliście, aby ratownicy wiedzieli, że ktoś przeżył, oraz gdzie prowadzić dalsze poszukiwania.

Wyjaśnij, co powoduje, że „Nad Niemnem” kończy się happy endem, a „Lalka” katastrofą.

Mimo że Lalka jest powieścią rozrachunkową, krytyczną wobec rzeczywistości i kończy się katastrofą, to przecież jest to utwór również optymistyczny.

Wyjaśnij, co powoduje, że „Nad Niemnem” kończy się happy endem, a „Lalka” katastrofą

Mimo że Lalka jest powieścią rozrachunkową, krytyczną wobec rzeczywistości i kończy się katastrofą, to przecież jest to utwór również optymistyczny.

Poezja wobec katastrofy - Pożegnanie Dwudziestolecia

„Czas, w którym rosło moje pokolenie, upoważniał do oczekiwania katastrof – tak, po la-tach, charakteryzował genezę  p o l s k i e g o  k a t a s t r o f i z m u  Czesław Miłosz (ur.

Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm poetów

), które polegało na symboliczno – klasycystycznym, niekiedy z nalotaminadrealizmu bądź ekspresjonizmu, podawaniu tematów, jakie sugerowały i zapowiadały nie-uchronną katastrofę historyczno – moralną zagrażającą ówczesnemu światu, tematów oosnowie przeważnie filozoficznej, a także społeczno – politycznej.

Poezja wobec katastrofy - Literackie reguły katastrofizmu

Z punktu widzenia idei przewodniej – podobień-stwo „światów przedstawionych” dzieł katastroficznych (różnych autorów i rodzajów literac-kich) górowało nad odrębnościami.

Poezja wobec katastrofy - Typowość

W dziele katastrofisty  g i n ą c y  b o h a t e r  musiał być kimś reprezentatywnym dla zdą-żającej ku katastrofie wspólnoty.

Poezja wobec katastrofy - Aktualność

Przeciwnie, musi wiedzieć, iż katastrofa się już zaczęła; przez jakiś czasbędzie się jeszcze działa w fikcyjnych światach literackich, ale już wkrótce przeobrazi się wstuprocentową realność, przed którą nikt nie będzie mógł salwować się ucieczką.

Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm radosny

Uchylenie reguły solidarności (przy zachowaniu trzech pozostałych) każe wyróżnić prze-korną odmianę katastrofizmu, którą nazywam „katastrofizmem radosnym”.

Poezja wobec katastrofy - Apokalipsa spełniona

Gdy literackie przepowiednie się spełniły, młoda generacja powrześniowa manifestowaławięź najbliższą z dorobkiem katastrofistów, uznając za swoich mistrzów i nauczycieli – naj-wybitniejszych w tym nurcie – Czechowicza i Miłosza.

Półwysep Iberyjski: wiek złoty i katastrofa

W Hiszpanii po katastrofie epidemii lat 1648-1654 przyszedł szczyt inflacji w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych.

Katastrofy mostu

Jedną z największych katastrof mostu spowodo­wał wiatr. Katastrofa mostu Tacoma Narrows pokazała, że przy konstruowaniu mostu należy brać pod uwagę również wiatr.

Katastrofa lotnicza

Katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu w trudnym terenie zwykle ma przebieg najbardziej dramatyczny ze wszystkich wypadków.

Słówka - pogoda, katastrofy

es regnet – pada deszcz

die Sonne scheint – świeci słońce

se ist heiβ – jest gorąco

die Blätter fallen – liście spadają

es ist frostig – jest mroźno

es ist neblig – jest mgliście

es blitzt -błyska się

es ist windig – jest wietrznie

es ist kalt – jest zimno

es schneit – pada śnieg

es donnert -...

Poezja wobec katastrofy - Solidarność

Jakże sugestywnie i trafnie, zpunktu widzenia psychologii katastrofizmu, oddał tę sytuację Czechowicz w wierszu przed-świt: najbliżsi nienawistni na koniach smolistych i rydzych chcesz czy nie chcesz zaliczonyś do nich widzisz w świtaniu pałającym przewala się tłum jeźdźców a oddalając się rosną o klęsko dno