Katarzyna Ryrych

Czytaj Dalej

Katarzyna II

Pełne imię i nazwisko Katarzyny po zmianie wiary brzmiało Katarzyna Aleksjewna, bo oczywistym jest fakt, że nie od razu była Katarzyną II.

Katarzyna II - Polityka wewnętrzna

Katarzyna II wydała również dekret o guberniach, który zapewniał sprawowanie władzy przez urzędników podległych bezpośrednio cesarzowi.

Katarzyna II - Polityka zagraniczna

Katarzyna starała się być oświeceniową wspaniałą cesarzową, aczkolwiek nie pod każdym względem udało jej się to. Uważam że, Katarzyna nie wykorzystała wszystkich swoich możliwości i dzięki temu my, tzn.

LEWOCKA KATARZYNA, z LIPIŃSKICH

LEWOCKA KATARZYNA, z LIPIŃSKICH, ur.

KATARZYNA

trzech z sześciu żon Henryka VIII, żony Henryka V, Karola n, oraz dwóch sławnych caryc i potężnej Katarzyny Medycejskiej; gr.

Św. KATARZYNA z Aleksandrii

Katarzyny słynny tryptyk (olej na desce, 1475-79) Memlinga; Brugia, Sint Janshospitaal.

KATARZYNA ARAGOŃSKA

1485-1536, Córka Ferdynanda Katolickiego i Izabeli kastylijskiej, od 1509 królowa Anglii; pierwsza żona Henryka VIII.

W 1533 król, wbrew postanowieniu papieża, przeprowadził unieważnienie małżeństwa, aby poślubić Annę (zob.) Boleyn. Rozwód ten jest jednym z gł. wydarzeń sztuki Szekspira Henryk...

KATARZYNA AUSTRIACZKA

1533-72, Córka cesarza Ferdynanda I Habsburga i Anny z czes.-węg. linii Jagiellonów, od 1553 żona Zygmunta Augusta, chora na padaczkę, po kilku latach separacji spędzonych w Radomiu powróciła do Austrii.

KATARZYNA HOWARD

(wym. hąued), ok. 1521-42, Królowa Anglii, piąta żona Henryka VIII, który ożenił się z nią wkrótce po rozwodzie z Anną Kliwijską w 1540. W 1541 oskarżono ją o niemoralne prowadzenie się przed zawarciem małżeństwa; choć przyznała się do tego, Henryk gotów był przebaczyć.

Kiedy jednak...

KATARZYNA IZMAJŁOWA

Po drodze, na promie płynącym przez Wołgę, zazdrosna o Siergieja Katarzyna spycha rywalkę do rzeki i tonie wraz z nią. Katarzyna Izmajłowa, Moskwa 1963; wyst.

KATARZYNA JAGIELLONKA

1526-83, Córka Zygmunta I Starego i Bony, matka Zygmunta III Wazy, w 1562 poślubiła księcia fińskiego Jana. Gdy otrzymał koronę szwedzką, została królową Szwecji; usiłowała nadaremnie przywrócić katolicyzm w tym kraju. Wraz z mężem więziona w 1563-67 przez króla Eryka XIV; zob. Tęczyński Jan...

KATARZYNA MEDYCEJSKA

Katarzyna, nie będąc ładną, miała wiele wdzięku: wysoka, o królewskim sposobie bycia, wysokim czole, dumnym spojrzeniu Medyceuszów, wytwornych dłoniach.

KATARZYNA PARR

1512-48, Królowa Anglii, szósta i ostatnia żona Henryka VIII, córka wysokiego urzędnika dworu, Sir Thomasa Parra, 2 razy owdowiała, nim Henryk poślubił ją w 1543. Umiała się obchodzić z niebezpiecznym małżonkiem dzięki łagodnemu usposobieniu i sympatii dla anglikapizmu, ale i tak pewnego razu ledwo...

Św. KATARZYNA ZE SIENY

Katarzyny (wł.

KATARZYNA Z HEILBRONN

Katarzyna z Heilbronn, czyli Próba ognia, nm.

ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Kaśka spod Łysicy

ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Katarzynie).

Katarzyna Austriaczka

Nastąpiła separacja małżonków, a król coraz częściej zdradzał Katarzynę. Katarzyna zdecydowała się opuścić Polskę, ale szlachta wybłagała pozostanie w kraju.

Katarzyna Opalińska

Szczupłą pensję dostał od nowej władczyni Szwecji, Katarzyna musiała wielokrotnie zastawiać swoje klejnoty. Katarzyna z uporem podkreślała swą polskość i nie chciała wtopić się w środowisko francuskie.

Katarzyna Medycejska

 

Catherine dei Medici (1519-89), królowa-małżonka Henryka II, króla Francji. Córka Lorenzo dei Medici, poślubiła w 1533 księcia Orleanu (późniejszego Henryka II). Po wstąpieniu w 1560 na tron francuski jej drugiego syna, Karola IX, sprawowała rządy jako regentka, później służyła mu radami aż do jego...

BRANICKÁ KATARZYNA OVM

Imię zak. Krystyna, ur.17 IV 1639, zm. 22 VIII 1725 w Krakowie, zat. klasztoru.

W 1655 wstąpiła do benedyktynek w Staniątkach; po 8 miesiącachnowicjatu wyjechała z matką na Węgry z powodu najazduSzwedów; powróciwszy, wstąpiła 1658 do wizytek w Warszawie;po złożeniu ślubów zak. została mistrzynią...