Kąt nachylenia

Czytaj Dalej

Mięsień obniżacz kąta ust

M. obniżacz kąta ust (ra. depressor anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym między żuchwą a kątem ust, najbardziej powierzchownym ze wszystkich dotychczas opisanych.

Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu żuchwy od guzka bródkowego do poziomu pierwszego zęba trzonowego, między...

ANGLIA, England

Pd.-wsch. i środk. część wyspy Wielkiej Brytanii, należąca do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Pn. Irlandii; zajmuje 131 773 km2 (54% powierzchni państwa) i liczy ok. 45 min mieszk. (83% ludności państwa); graniczy od zach. z Walią i od pn. ze - Szkocją. Nazwa A. pochodzi od plemienia germ...

BIBLIA - PRZEKŁADY

Gdy wyszły z użycia oryginalne języki(hebr., aram. i gr.), w których były zredagowane teksty bibl.,powstała konieczność tłumaczenia Pisma św. na języki używane.Potrzebę przekł. odczuwano już w starożytności, a na jegorealizację miała wpływ przede wszystkim liturgia. Lekcje Pismaśw. czytano...

COMMUNICATIO in SACRIS

(łac. współudział w świętych czynnościach), Termin przyjęty w teologii kat. na określenie uczestnictwa w kulcie liturg. lub w sakramentach in. Kościoła albo wspólnoty chrzęść; c.i.s. jest centr, problemem współudziału w rzeczach duchowych (communicatio in spirituali-bus), który obejmuje także...

EUCHARYSTIA - W DIALOGU EKUMENICZNYM

Zakładając, że e. „oznacza i sprawia jedność Ludu Bożego" (KK 11) oraz że „wspólnota w święceniu e. jest istotnym znakiem jedności Kościoła" (Raport maltański z 1972), a jej brak zgorszeniem dla świata i niewiernością wobec słów ustanowienia e., Kościoły chrzęść, podjęły teol. -*• dialog...

HINDUIZM - W KULTURZE ZACHODU

Zainteresowanie h.rozpoczęło się w XVIII w., chociaż wiadomości o nim czerpanojuż w średniowieczu z przekazów podróżników, w czasachnowoż. zaś (od XVI w.) również z opisów misjonarzy.

1. R e c e p c j a - W 1675 uczeni ind. z Waranasi dokonali(na polecenie sułtana Mohameda Dary Szakoha) przekładuna...

Nachylenie skarpy (ociosu, ściany)

Stosunek wysokości piętra (ociosu, ściany) do podstawy przekroju skarpy (ociosu, ściany) podawany jako 1 : n (n – stosunek rzutu poziomego do pionowego) lub jako kąt nachylenia w stopniach.

Nachylenie generalne zbocza

Stosunek wysokości sumy pięter do podstawy przekroju zbocza podawany jako 1 : n, gdzien – stosunek rzutu poziomego do pionowego, lub jako kąt nachylenia w stopniach.

Kąt generalnego nachylenia zbocza

Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną przechodzącą przez górną i dolną krawędź zbocza a płaszczyzną poziomą przechodzącą przez dolną krawędź zbocza wyrobiska lub zwałowiska.

Bezpieczny kąt nachylenia

(ociosu, skarpy, ściany) – k.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności; dotyczy odpowiednio ociosów, skarp i ścian eksploatacyjnych (ruchomych) i stałych.

Bezpieczny generalny kąt nachylenia zbocza

K.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności zbocza (eksploatacyjnego, ruchomego, stałego) i/lub zbocza zwałów zewnętrznych i wewnętrznych.

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

 

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii...

Krzyżacy - Streszczenie

Tom I. W gospodzie „Pod Lutym (tzn. srogim) Turem” w Tyńcu Maćko z Bogdańca i jego bratanek Zbyszko opowiadali zgromadzonym ziemianom i mieszczanom o słynnych polskich rycerzach i potężnym zakonie krzyżackim, zagarniającym i pustoszącym polskie oraz litewskie ziemie. Maćko i Zbyszko pochodzili z...

Nachylenie linii budżetowej

Nachylenie linii budżetowej =    - PA / PB gdzie: PA = cena dobra A PB = cena dobra B

Filozofia i moralność kata, czyli jak się dorasta do zbrodni. Rozważania na podstawie „Rozmów z katem” K. Moczarskiego.

 

W czasie nieomal dziewięciomiesięcznego pobytu w jednej celi z Jürgenem Stroopem Moczarski wykorzystał sytuację, aby zbadać motywy postępowania funkcjonariusza machiny hitlerowskiej. Utwór jest relacją jego rozmów ze Stroopem, który złożył obszerne sprawozdanie ze swojego życia. Wszystkie zdobyte...

Zmiany klimatu

lat zmienia się kat nachylenia osi Ziemi do płaszczyzny ekliptyki, co również powoduje zmiany ilości promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni naszej planety. Im większe nachylenie, tym większa różnica między zimą i latem.

Globalne ocieplenie

Epoki lodowcowe są najprawdopodobniej wynikiem zmiany kąta nachylenia osi ziemskiej i jej orbity w stosunku do Słońca.

Poezja wobec rewolucji - „Krew naszą długo leją katy”

Męczeństwo ludu i sąd nad oprawcą. W tym kręgu konstytuuje się świat wyobraźni rewolucjonisty. Prosty, klarowny model retoryki rewolucyjnej znajdujemy w starej pieśni roboczejCzerwony sztandar:

Krew nasza długo leją katy,

wciąż płyną ludu gorzkie łzy.

Nadejdzie jednak dzień zapłaty,

sędziami...

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Moczarski - prawnik, dziennikarz, zolnierz AK. W wiezieniu mokotowskim przebywal w celi przez 255 dni z generalem SS Jurgenem Stroopem. Przebywajac w jednej celi ze zbrodniarzami wojennymi postanowil ze : "skoro juz z nimi jestem i skoro mam z nimi pozostac to niechze przynajmniej ich poznam, rozgryze, rozloze ich...

Odwzorowania kartograficzne

Kulistej powierzchni Ziemi nie można przedstawić na mapie bez żadnych zniekształceń, ponieważ nie da się rozwinąć kuli tak, aby powstała z niej płaszczyzna. Z tego właśnie powodu na każdej mapie istnieją zniekształcenia.

Z definicji mapy wynika, że jest to rysunek powierzchni przedstawiony w...