Kasztelanka

Czytaj Dalej

KASZTELAN

W Polsce Piastów - zarządzający zamkiem a. grodem, podległym mu okręgiem. Od XIV w. utracił wszelkie funkcje, prócz wojskowej,,i został tytularnym urzędnikiem ziemskim, zasiadającym w radzie król., a później w senacie.

Poprzednia nazwa „pan" (np. pan krakowski = kasztelan krakowski) utrzymała się...