KARTA(U)NA

Kartan (XVI-XVIII w. Kartaune z wł.

Konfiguracja karty dźwiękowej pod zestaw 5.1

SRS AudioSandbox w praktyce by Miłosz Klemens Czyli: - jak własnym sumptem, niewielkim kosztem zmontować sobie całkiem niezły zestaw 5.1 - jak podpiąć to wszystko do komputera - jak cieszyć się wzbogaconym dźwiękiem stereofonicznym w jakości Dolby Surround 5.1 Zważywszy na bardzo liczne negatywne komentarze użytkowników, którzy nie bardzo potrafią wykorzystać możliwości tego ciekawego narzędzia postanowiłem przygotować krótki manual n.,t. konfiguracji i ...

Obowiązki i wymagania nauczycieli (z karty nauczyciela)

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i ...

Karta rejestracyjna studni

Dokument w postaci tekstowo-graficznegozastawieniadanych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzony w celu jej rejestracji.

Wielka Karta Misji

Każdy papież zajmował się misjami, niejeden publikował o nich encykliki, ale jedynie encyklikę BenedyktaXV Maximum illud (1919) nazwano Magna Charta misji. Jej inicjatywa wyszła od biskupa GuidaM. Confortiego, założyciela zgromadzenia misjonarzy z Parmy. Przygotował ją holenderski...