Karol Krysiński

Karol Krysiński (ur. 1838 – zm. 1877 ?) – pułkownik w powstaniu styczniowym. Jako naczelnik wojskowy Międzyrzeca miał przeprowadzić w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 atak na miasto, do czego z nieustalonych przyczyn jednak nie doszło. Jako adiutant pułkownika Walentego Lewandowskiego dowodził jego jazdą powstańczą. Od 21 lutego naczelnik powiatu bialskiego, od 23 marca dowodził w zastępstwie...

Czytaj Dalej

Średniowieczna idea jedności Europy

Doszło do tego dzięki dobrym stosunkom Karola z papiestwem, Karol wielokrotnie interweniował w Italii, stając w obronie Państwa Kościelnego, na przykład w latach 773-74, kiedy rozpoczą1 nową kampanię przeciwko Longobardom, Po porażce Longobardowie zostali wchłonięci przez kr61estwo Frank6w, W 799 roku, po zamachu na swoje życie, papież Leon 111 musiał uciekać z Rzymu i schronił się u Karola, Udało mu się przekonać króla do ...

Karol Wielki

WAŻNIEJSZE DATY 751 Pepin Mały z dynastii Karolingów zostaje królem Franków 754-756 Wyprawa Pepina przeciwko Longobardom 768-771 Wspólne rządy Karola i Karlomana 771 Karol zostaje jedynym władcą Franków 772-804 Wyprawy Karola przeciwko Sasom 773-74 Karol podporządkowuje sobie Longobardów 778 Potyczka w wąwozie Roncesvalles 782 Alkuin zostaje kierownikiem szkoły ...

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

Głównymi bohaterami dramatu są dwaj bracia Moor — zły, choć w głębi duszy szlachetny i kochany przez wszystkich, herszt zbójców Karol, i rzekomo dobry, choć w istocie podły i dwulicowy Franciszek.

Cesarz Karol V

Karol, owinięty w czarny płaszcz, z zapaloną  świecą w dłoni, pośród dworzan, patrzył na własny pogrzeb; tę bolesną ceremonię zakończył oddaniem swej świecy w ręce księdza, jakby na znak, że duszę oddaje Wszechmocnemu”.

Karol Kautsky 1854 - 1938

1885 roku Karol przechodzi na pozycje Marksistowskie, 3. Karol Kautsky twierdził że deputowany robotnik który znajdzie się w parlamencie reprezentuje tylko interesy klasy robotniczej i robotników.

Karol Olszewski 1846 - 1915

Pionierem w dziedzinie kriogenilu był w Polsce znakomity chemik Karol Olszewski.

Karol Darwin - Informacje ogólne

Karol Darwin urodzony w Anglii w 1809r.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. 11 listopada 1946 roku Karol Wojtyła z ks. 3 lipca 1947 Karol uzyskał licencjat z teologii.

Francja w latach 1814 - 1849

Powodem niezadowolenie były kolejne prawa, które Karol X narzucał np. Karol X korzystając z przysługującego mu prawa wydał zgodnie z art. Karol X był przerażony tym co działo się w Paryżu. Karol X abdykował.

KOLONIE I KOLONIALIZM NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM - RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWA

W 1629 roku Karol I nadał Robertowi Heath późniejszą Karolinę. W 1628 roku Anglicy próbowali wyprzeć Francuzów z Kanady, lecz w 1632 roku na mocy traktatu w Saint-Germain Karol I zwrócił Francji zagarnięte jej posiadłości .

Monarchia karolińska - Karol Wielki

Rządy dynastii karolińskiej starały się zjednoczyć politycznie wszystkie ziemie wchodzące w skład monarchii i znacznego rozszerzenia jej terytorium. Największe sukcesy odnosił Karol Wielki.

Przyczyny rozbiorów Polski - PRZYCZYNY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE

Karol Gustaw rozpoczął triumfalny marsz w głąb Polski, opanował Warszawę i Kraków, mimo dzielnej obrony Stefana Czarnieckiego, i zmusił króla Jana Kazimierza do ucieczki na Śląsk.

ROLA WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KAROLA WIELKIEGO

Karol jako władca chrześcijański pokładał główne nadzieje na podniesienie poziomu oświaty właśnie w duchownym, benedyktynie Alkuinie, który był tw6rcą i kierownikiem szkoły pałacowej w Akwizgranie i odegrał główną rolę w religijnym, literackim i artystycznym ruchu określanym mianem "renesansu karolińskiego", który mimo wszystko praktycznie objął przeważnie elitę duchownych.

Rozwój i upadek państwa karolińskiego

Połowie VIII Karol Młot odsunął całkowicie Morwingów od władzy - rozpoczęła się dynastia Karolingów.

STOSUNKI POLSKO - KRZYŻACKIE OD XIII DO XVI W.

Na tym samym zjeździe król węgierski Karol Robert i król czeski Jan Luksemburski orzekli wyrok przyznający Polsce Kujawy pod warunkiem zrzeczenia się przez Kazimierza Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej na rzecz Krzyżaków.

Jakich odkryć dokonał Robert Boyle?

Gdy król angielski Karol II założył w Londynie w 1662 roku Towarzystwo Królewskie, Robert Hooke otrzymał w nim stanowisko kuratora, które wymagało odeń przygotowywania demonstracji kilku nowych eksperymentów na cotygodniowe spotkanie członków, natomiast Boyle został człon­kiem pierwszego składu rady Towarzystwa.

BADECKI KAROL

BADECKI KAROL, ur.

BALIŃSKI KAROL

BALIŃSKI KAROL, pseud. Karol z Jarosławca, ur.

BERGER KAROL

BERGER KAROL, ur.

BORCHARDT KAROL OLGIERD

BORCHARDT KAROL OLGIERD, ur.