Kariatyda

Kariatyda

Czytaj Dalej

KARIATYDA

Podpora, rzeźba przedstawiająca kobietę, spełniająca funkcję kolumny, filaru, który podtrzymuje belkowanie, balkon itp., zwł. w porządku jońskim; jej męskim odpowiednikiem jest atlant; z gr. karyatides 'dziewczęta, zwł. tancerki z lakońskiej wsi Karyai; niewolnice, skazane na dźwiganie...

Kariatyda

Posąg kobiecy stanowiący podporę arch., dźwigający na głowie element arch. (belkowanie, balkon itp.). W starożytności stosowane gl. w porządku jońskim.

Odmianą k. jest —> kanefora. Zob. też atlant.

(gr. karyatis -atidos 'karyjska dziewczyna')