Karbowy

Karbowy – niższy oficjalista dawnych dworów szlacheckich, nadzorujący pracę chłopów, wykonujących głównie darmową pracę w folwarku. Karbowy miał kij, a wykonywane na nim nacięcia rejestrowały ilość wykonanej pracy; czynność nacinania w celu ewidencyjnym nazywano "karbowaniem". Po nacięciu karbów kij rozłupywano wzdłuż na dwie części w taki sposób, żeby karby były widoczne na obu częściach...

Czytaj Dalej

KARBOWY

Przede dworem rośnie kierz, nas karbowy zły jak pies z mazowieckiej pieśni lud.

CIWUN

, 'karbowy' z nordyckiego thiun 'sługa'; głoska w wstawiona jak w Iwan - Jan.

PODSTAROŚCI

W dawnej Polsce podstarosta, burgrabia (w Wielkopolsce surrogator), zastępca, namiestnik starosty; w majątkach ziemskich dawnej Polski włodarz, karbowy, gumienny (na Litwie-namiestnik), zastępca i pomocnik ekonoma (rządcy).