Karbowy

Karbowy – niższy oficjalista dawnych dworów szlacheckich, nadzorujący pracę chłopów, wykonujących głównie darmową pracę w folwarku. Karbowy miał kij (rabosz), a wykonywane na nim nacięcia rejestrowały ilość wykonanej pracy; czynność nacinania w celu ewidencyjnym nazywano "karbowaniem". Po nacięciu karbów kij rozłupywano wzdłuż na dwie części w taki sposób, żeby karby były widoczne na obu...

Czytaj Dalej

KARBOWY

Przede dworem rośnie kierz, nas karbowy zły jak pies z mazowieckiej pieśni lud.