Dziecko karane biciem

Najważniejsze spośród nich to: uczucie nienawiści do osoby karzącej, zazwyczaj tłumione; przenoszenie agresji na słabszych od siebie; poczucie winy, niekiedy prowadzące do karania samego siebie; reakcje łękowe wywołujące zaburzenia nerwicowe oraz psychosomatyczne; ponadto częste karanie ogranicza twórcze myślenie dziecka.