Karamchand Gandhi

Karamchand Gandhi

Karamchand Gandhi zwany Kabą (ur. 1822 zm. 1885), indyjski polityk, ojciec Mahatmy Gandhiego. Należał do społeczności tzw. modhów (drobnych kupców). Był jednym z sześciu synów Uttamchanda Gandhiego, który przez pewien czas pełnił funkcję diwana Porbandaru. Sam Karamchand odziedziczył tę funkcję. Po objęciu jej przez swego brata Tulsidasa był jeszcze między innymi diwanem Wankaner. Poza...

Czytaj Dalej

GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND

Lazari-Pawlowska, Gandhi, Wwa 1967 (bibliogr.

Indie pod rządami Gandhich

Znaczenie zwyczaju przekazywania władzy członkom rodu Gandhich uwidoczniło się, kiedy Rajiv Gandhi, który nie sprawował do tej pory żadnej funkcji w rządzie, został natychmiast zaprzysiężony na stanowisko premiera i objął przywództwo Kongresu.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Indie pod rządami Kongresu

Indira Gandhi odzyskała władzę (1979), padła jednak (1985) ofiarą zamachu dokonanego przez sikhów - człon­ków jej ochrony. Jej syn i następca Radżiv Gandhi utracił niebawem władzę na rzecz koalicji prawicowej.

Władcy Azji Południowej

Indira Gandhi ponownie wygrała wybory i szybko odbudowała swą pozycję polityczną. Po śmierci Indiry Gandhi przewodniczącym Kongresu i premierem zosta! jej syn Rajiv Gandhi (1944-91).

Religie współczesnych Indii. Czy religie te mają wpływ na życie polityczne?

Chociaż Mahatma Gandhi nie wywarł wielkiego wpływu na doktrynę religijną hinduizmu, stal się największym chyba popularyzatorem hinduizmu na świecie. Gandhi zemstę. Gandhi zdecydowała się na zawarcie rozejmu.

"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie,...,a człowiek powinien dokonać wyboru”

Gandhi głosił całej ludzkości, aby nie wyrzą­dzano zła.

INDIE - historia

Gandhi, który kontynuował działania na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarczego, politykę iezaangażowania i liberalizacji gospodarki. W czasie kampanii wyborczejzginął w zamachu Gandhi.

ŚCIĄGA Z HISTORII Z 20 - LECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Francisko Franco-generał hiszpański, w 1936 stanął na czele zbuntowanych oddziałów wojska i wystąpił przeciw republice Mahatma Gandhi- stanął przeciwko panowaniu Anglików w Indiach, rozpowszechnił metodę biernego oporu(odmowa współpracy z władzami kolonialnymi) Władysław Grabski- ekonomista,twórca reformy gospodarczej państwa, premier Józef Haller- generał i polityk, od 1916r.

MAHATMA

W Indiach tytuł osoby godnej czci z racji jej wzniosłych zasad, mądrości i bezinteresowności, pozbawiony jednak znaczenia teologicznego; najbardziej znanym człowiekiem, do którego stosowano ten tytuł, był Gandhi; z sanskr.

Protesty polityczne

Według zwolenników tej ostatniej teorii Gandhi i jego zwolennicy odnieśli sukcesy w Indiach, ponieważ administracja brytyjska musiała liczyć się z obowiązującymi zasadami moralnymi i prawnymi, co ograniczało możliwość stosowania represji.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Podział Indii Brytyjskich

Wicekról Indii, lord Louis Mountbattain był autorem planu przyznania Indiom niepodległości przy równoczesnej separacji obydwu wspólnot W przededniu niepodległości Indii Gandhi został zamordowany przez mu­zułmańskiego fanatyka.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Sri Lanka

Jej organi­zator, Radżiv Gandhi, padł ofiarą zemsty Tamilów.

Demokracja i kolonializm 1945-95

Gandhi, kierujący walką o wyzwolenie Indii, prowadził praktykę adwokacką w Londynie, a jego następca Nehru uczęszczał do Harrow, jednej z najbardziej renomowanych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii.

Martin Luther King

W czasie walki Indii o wyzwolenie się spod zależności kolonialnej od Wielkiej Brytanii Gandhi nakłaniał swych rodaków do stosowania taktyki biernego oporu.

INDYJSKA WOJNA DOMOWA 1947-1948

Gdy bojownik o nie­podległość Indii i duchowy przywódca kraju Mahatma Gandhi (1869-1948) usiłował do­prowadzić do zgody, został zastrzelony przez bramińskiego zamachowca.

INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1947--1948

Zamęt wzrósł do tego stopnia, że szanowanyprzywódca hinduski, Mahatma Gandhi(1869-1948), przeciwny wojnie i pragnącydoprowadzić do zgody hindusko-muzułmań-skiej, został zamordowany przez hinduskiegosekciarza (30 stycznia 1948).

INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1965

Przedstawiciel Indii, premier Lal Bahadur Shastri (1904-1966), zmarł w kilka godzin po konferencji i choć jego następczy­ni, Indira Gandhi (1917-1984), spełniła większość obietnic Indii, skutkiem PAKI­STAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ 1971 był wybuch INDYJSKO-PAKISTAŃSKIEJ WOJNY 1971, która znowu spowodowała dalsze odłożenie terminu tak długo odkłada­nego plebiscytu w Kaszmirze.

SIKHÓW ZŁOTEJ ŚWIĄTYNI OBLĘŻENIE 1984

oskarżona przez sikhów o świętokradztwo premier Indii Indira Gandhi (1917-1984).

DIALOG - DIALOG z RELIGIAMI POZACHRZEŚCIJAŃSKIMI

Gandhi, Teresa z Kalkuty), heroicznej miłości bliźniego u chrześcijan (np.